Benoeming bijzonder hoogleraar LVB
Bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen Met ingang van 1 december 2016 is de heer X.M.H. Xavier Moonen benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen... Lees meer
Branches uiten hun grote zorgen over het nieuwe...
De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) hebben een gezamenlijke brief geschreven aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het overleg tussen de Tweede Kamer met de bewindslieden van VWS en VenJ over de begroting Jeugd van 2018. Dit overleg... Lees meer
Geld voor jeugdhulp en maatschappelijke...
Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Voor werk en inkomen hebben gemeenten bijna 400 miljoen euro meer uitgegeven. Per saldo gaven gemeenten bijna 800 miljoen euro minder uit aan taken in het zogeheten sociaal... Lees meer
Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en...
De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden  voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. Lees meer
prev
next