ZEMBLA-uitzending over LVB-jongeren die achttien...
De uitzending van Zembla van woensdag 13 april jl.  stond geheel in het teken van de problematiek rond jongeren met een verstandelijke beperking die bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd hulpverlening de rug toekeren. Er komen cliënten aan het woord van een aantal instellingen en... Lees meer
Kennis over jeugd-lvb in wijkteams
Het Ministerie van VWS en de VNG hebben aan de kennisinstituten Movisie, NCJ, NJi, Trimbos-instituut en Vilans opdracht gegeven om een gezamenlijk kennisprogramma te ontwikkelen om het integraal werken in de wijk te ondersteunen. Lees meer
Aandacht voor 18+ problematiek
De VGN en de VOBC geven al geruime tijd het signaal af dat er grote knelpunten optreden als jongeren met een LVB de 18-jarige leeftijd bereiken. Dit signaal heeft gehoor gevonden in de Tweede Kamer. Een motie van de ChristenUnie die het kabinet oproept om nader onderzoek te doen naar de... Lees meer
Jeugdbranches en VNG zetten in op zeven...
Op 9 maart was er een bestuurlijk overleg tussen jeugdbranches en VNG. Kernuitkomst van het overleg is dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en VNG onnodige bureaucratie gezamenlijk willen bestrijden. Lees meer
prev
next