Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en...
De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden  voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. De kern is het goede gesprek dat gemeenten en... Lees meer
Ministeriële regeling persoonsgegevens Jeugdwet...
Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? In het verleden bestond hierover onvoldoende duidelijkheid, wat onder meer leidde tot discussies tussen gemeenten en aanbieders over de geldigheid van declaraties waarop geen persoonsgegevens waren vermeld. Om een einde... Lees meer
Wettelijke verplichting beschut werk en...
Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder veel mensen met een licht verstandelijke beperking, gemakkelijker wordt om in aanmerking te komen voor beschut werk. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld... Lees meer
De Transformatie: 'Heb aandacht voor mensen met...
De nieuwste editie van het digitale magazine van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 'De Transformatie' staat in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de VOBC.Aan mensen met een licht verstandelijke beperking wordt... Lees meer
prev
next