De werkzaamheden en activiteiten van de VOBC zijn gebaseerd op een jaarwerkplan dat op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Het werkplan is verdeeld naar twee hoofdgebieden:

Beleid en Kwaliteit
Diagnostiek en Behandeling

Voor informatie over werkzaamheden en activiteiten op deze hoofdgebieden kunt u vinden op de pagina’s:

Beleid en kwaliteit

- kwaliteit
- kennis en opleiding
- onderzoek en ontwikkeling

Diagnostiek en behandeling:

- diagnostiek
- behandeling