LKC LVB | Links | Contact

De belangenbehartiging voor de LVB-zorg wordt in belangrijke mate ondersteund door het ontwikkelen en verspreiden van inhoudelijke kennis en informatie.
Daarbij is sprake van nauwe samenwerking tussen de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB bij de volgende activiteiten:

Onderzoek & Praktijk
Tijdschrift van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen verschijnt twee keer per jaar. Voor meer informatie klikt u hier.

Publicaties
Met enige regelmaat geeft de VOBC publicaties uit. Voorbeelden hiervan zijn LVB jeugd in behandeling, Voorlopige richtlijn Wettelijk Kader OBC, Modulenboek Orthopedagogische Behandelcentra, LVB-jongeren beter in beeld, Integrale werkwijze voor LVB-jongeren met gedragsproblemen en Met het oog op behandeling deel 1 en deel 2. Voor het volledige overzicht kijkt u bij publicaties.

Cursusaanbod
Sinds een aantal jaren wordt de verdiepingscursus LVB-jeugdigen met grensoverschrijdend gedrag (voorheen Antisociaal gedrag bij LVB-jeugdigen) aangeboden. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het cursusaanbod o.a. op het gebied van psychiatrische stoornissen bij LVB-jeugd en ten behoeve van de VB-verblijfszorg. Voor meer informatie klikt u hier.

Introductiecursus SG/LVB
De introductiecursus SG/LVB is bedoeld voor beginnende gedragsdeskundigen. Deze cursus is door RINO Groep Utrecht ontwikkeld in samenwerking met De Borg en de VOBC. Het cursusaanbod goed aansluit bij een specifieke opleidingsbehoefte van de lidinstellingen. Meer informatie vindt u hier.