maandag, 27 februari 2017 16:03

Op donderdag 23 februari jl. debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de jeugdhulp. Veel onderwerpen die de brief van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VNG en VOBC) over de jeugdhulp waren verwoord, kwamen tijdens het debat aan de orde: de regionale samenwerking tussen gemeenten, de kwaliteit van wijkteams, het woonplaatsbeginsel, het verminderen van administratieve lasten, de regels voor aanbesteden.

 

Een motie van de PvdA en het CDA over verduidelijking van de aanbestedingsregels en over ondersteuning van gemeenten en aanbieders bij aanbesteding werd aangenomen. Van Rijn lichtte toe dat de nieuwe aanbestedingsregels ruimte geven aan partijen om vooraf in gesprek te gaan.

De SP heeft schriftelijke vragen aan de staatssecretaris gesteld over de door de branches gesignaleerde knelpunten en voorgestelde oplossingen.

 

Kijk op de website van de VGN voor een uitgebreid verslag van het Algemeen Overleg.

donderdag, 23 februari 2017 08:50

In een artikel in dagblad Trouw wordt verwezen naar een open brief waarin de brancheorganisaties voor gespecialiseerde jeugdhulp (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) hun grote zorgen uiten over de resultaten van de decentralisatie tot nu toe.

Een brief met globaal dezelfde strekking is verzonden naar de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in de aanloop naar het Algemeen Overleg met Staatssecretaris Van Rijn van donderdag 23 februari a.s.

vrijdag, 17 februari 2017 12:28

Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn bij het in ontvangst nemen van de tien aanbevelingen van de commissie ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel/ loverboys met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problematiek (GGZ)’. Er zijn nog steeds kwetsbare jongeren die ‘tussen de kieren van onze aanpak glippen’. 

dinsdag, 20 december 2016 16:58

In de galmende akoestiek van Utrechtse Janskerk klonk op donderdagmiddag 15 december jl. het startschot voor de Academische Werkplaats Kajak. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes discussieerden zo’n 130 aanwezigen over wat er nodig is om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen de juiste diagnostiek, behandeling en ondersteuning te bieden en om deze mensen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. “Het gaat erom hoe we reilen en zeilen met mensen met een beperking, mensen die anders zijn en denken. We willen bouwen aan een inclusieve samenleving”, zo vatten enkele aanwezigen de discussie samen.

woensdag, 14 december 2016 12:11

In opdracht van de VOBC heeft Stichting Alexander een landelijke rapportage opgesteld met de resultaten van de afname van de C-toets OBC bij acht Orthopedagogische Behandelcentra. De C-toets OBC is een specifiek op deze centra toegesneden instrument voor het meten van de tevredenheid van cliënten.
Het is de derde keer dat een dergelijke landelijke rapportage wordt opgesteld.
Uit de rapportage blijk dat cliënten en ouders tevreden zijn over de dienstverlening van de OBC’s. Over de hele linie is de tevredenheid toegenomen ten opzichte van de eerdere landelijke rapportages in 2010/2011 en 2013.
Jongeren die intramuraal worden behandeld geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,78; hun ouders gemiddeld 7,44. Jongeren die ambulant worden behandeld geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,62; hun ouders gemiddeld 8,13.
Met name ouders zijn zeer tevreden over de manier waarop ze contact hebben met de OBC’s en over de manier waarop ze bejegend worden.
Naast dit positieve beeld geven de respondenten ook aan op welke punten de hulpverlening verbeterd zou kunnen worden: bijvoorbeeld over de bekendheid met klachtenprocedures, over de bekendheid met het behandelplan.

Het volledige rapport vindt u hier.

dinsdag, 13 december 2016 10:45

In januari en februari 2017 organiseren vier zorgorganisaties in hun eigen regio een bijeenkomst over de hulp aan (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problematiek (GGZ).

Meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel / loverboys.

Project aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Landelijk Kenniscentrum LVB zijn, in nauwe samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in augustus het project 'Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel/ loverboyproblematiek LVB/GGZ' gestart. Bijna 60 professionals en ervaringsdeskundigen hebben gesproken over preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling, de samenwerking tussen zorg- en strafrechtketen en de rol van sociale media. Daaruit ontstaat het volgende beeld: geschat wordt dat een groot deel van de daadwerkelijke slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek een licht verstandelijke beperking en/of psychische problemen heeft, waaronder met name traumagerelateerde klachten. De groep slachtoffers bestaat vooral uit meisjes, maar ook jongens kunnen slachtoffer zijn. De zorg, opvang en behandeling voor deze groep lijkt niet voldoende te zijn afgestemd op jongeren met een LVB en psychische problematiek.

Schrijnend genoeg weten mensenhandelaren precies op welke signalen ze moeten letten bij jongeren. Ook zijn zij, onder andere met behulp van sociale media, steeds sneller en agressiever in het proces van ronselen en inpalmen.

De handreikingen van de commissie Azough uit het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst krijgen momenteel een update zodat ze bruikbaar zijn voor zorgprofessionals die werken in het sociale domein, de jeugd-GGZ en de LVB-sector. We trekken hierin samen op het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) die momenteel het project aanpak van loverboyproblematiek door gemeenten uitvoert. 

Uitnodiging
In januari en februari 2017 organiseren vier betrokken instellingen in hun eigen regio een bijeenkomst over de hulp aan (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek binnen de LVB- en GGZ-sector. Hoe stem je hulp aan (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek af op LVB- en traumagerelateerde problemen? Kom naar één van de onderstaande regiobijeenkomsten en ga aan de slag met collega’s uit jouw regio:

  • Dinsdag 17 januari 2017, Intermetzo / De Rading (Utrecht), voor professionals werkzaam in de regio’s Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht.
  • Maandag 23 januari 2017, Middin (Rijswijk), voor professionals werkzaam in de regio’s Zeeland en Zuid-Holland.
  • Maandag 30 januari 2017, Herlaarhof (Vught) i.s.m. De la Salle (Koraalgroep), voor professionals werkzaam in de regio’s Noord-Brabant en Limburg
  • Vrijdag 3 februari 2017, Ambiq (Hengelo), voor professionals werkzaam in de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel

NB. Spoedig volgt per mail de exacte tijd (één dagdeel) en locatie van iedere bijeenkomst.

Uitwisseling en verbinding
Aan de slag met de 3D-realiteitsbril (de LVB-, trauma-, en mensenhandel-bril) en de 3D-sectorale bril (de specialistische-, strafrechtelijke- en sociaal domein-bril).Tijdens de regiobijeenkomsten gaan we aan de slag met de handreikingen van de commissie Azough: wat is er nodig om de kennis en kunde uit deze handreikingen in te zetten voor jongeren met een LVB en/of psychische problemen? Hoe hanteer je een intersectorale aanpak? We zetten daartoe de 3D-brillen op. Daarnaast staan regionale ‘good practices’ op het programma en is er voldoende tijd voor uitwisseling en verbinding met collega’s in uw regio.

Voor wie
Professionals in de sectoren jeugdhulp, jeugd-ggz, politie, OM en mensenhandel, die werken met jongeren die risico lopen op of (vermoedelijk) slachtofferschap van mensenhandel-/loverboyproblematiek. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de regiobijeenkomst in uw regio. Wanneer u wenst te komen, maar niet kunt op de datum in uw regio, geef u dan op voor één van de andere regiobijeenkomsten.

Aanmelden
Meld u aan voor één van deze regiobijeenkomsten via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Geef in de inschrijvingsmail het volgende op:

  1. uw naam en organisatie;
  2. locatie en datum van de regiobijeenkomst waar u zich voor wilt opgeven.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Inschrijvingen worden op volgorde van ontvangst verwerkt. In de week van 9 januari 2017 mailen we u het programma van de regiobijeenkomst door waar u zich heeft opgegeven.

U kunt zich tot uiterlijk 13 januari 2017 inschrijven en deelname is gratis. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, laat het ons weten zodat we mensen op de wachtlijst positief kunnen berichten.

Save the date!

Op 16 februari in de middag wordt het project afgesloten met een eindconferentie. Deze wordt in Utrecht gehouden. Wilt u daarbij zijn? Reserveer de datum dan in uw agenda. Binnenkort kunt u zich opgeven.

dinsdag, 29 november 2016 15:09

Oratie en symposium op woensdagmiddag 5 juli a.s.
Op woensdagmiddag 5 juli a.s. om 16.00 uur zal prof. dr. Xavier Moonen bij de Universiteit van Amsterdam zijn oratie uitspreken.
Voorafgaande aan de oratie is er vanaf 12.00 uur een symposium waarin vanuit wetenschap en praktijk wordt gesproken over de leeropdracht Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Voor het programma, locatie en aanmelding klikt u hier.

Bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen

Met ingang van 1 december 2016 is de heer X.M.H. Xavier Moonen benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.
De leerstoel is in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra voor een periode van vijf jaar.

Xavier Moonen is:
- sinds 1985 werkzaam bij Koraal Groep, voorheen als orthopedagoog en Gz-psycholoog voor jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en momenteel als beleidsadviseur en praktijkopleider;
- gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, vakgroep Sociale Wetenschappen met het proefschrift Verblijf, Beeld en Ervaringen van jongeren opgenomen in een orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking;
- vanaf 2008 onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling pedagogiek en onderwijskunde;
- bijzonder lector “inclusie van mensen met een verstandelijke beperking” bij Zuyd Hogeschool Heerlen;
- voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Xavier Moonen vervult daarnaast diverse functies als docent, opleider en lid van besturen, commissies, tuchtcolleges en adviesraden.  

De leerstoel
Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten om (functioneren op het niveau van) LVB te kunnen herkennen.
Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de diagnostiek en naar nieuw te ontwikkelen diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen.
Hierop aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en er worden evidence-based interventies ontwikkeld.
Vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkperspectief is het van belang dat op het terrein van het vroegtijdig ingrijpen bij dreigende stagnaties en ontsporingen in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen met LVB de mogelijkheden van screening, diagnostiek en behandeling verder worden verdiept en ontwikkeld. De verbinding van het wetenschappelijk en praktijkperspectief wordt tevens ingevuld door een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over participatie en emancipatie van deze doelgroep.

VOBC
De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
Orthopedagogische Behandelcentra zijn actief in het verder ontwikkelen en evidence based maken van hun gespecialiseerd behandel- en begeleidingsaanbod en werken daartoe samen in het aan de vereniging gelieerde Landelijk Kenniscentrum LVB, waarin organisaties participeren uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en (jeugd) GGZ.

Voor meer informatie:
drs. H.A.P. (Dirk) Verstegen, directeur VOBC / Landelijk Kenniscentrum LVB
030-7400400, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

maandag, 14 november 2016 12:15

De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) hebben een gezamenlijke brief geschreven aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het overleg tussen de Tweede Kamer met de bewindslieden van VWS en VenJ over de begroting Jeugd van 2018. Dit overleg vindt plaats op maandag 14 november 2016.

dinsdag, 01 november 2016 11:53

Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Voor werk en inkomen hebben gemeenten bijna 400 miljoen euro meer uitgegeven. Per saldo gaven gemeenten bijna 800 miljoen euro minder uit aan taken in het zogeheten sociaal domein dan ze hiervoor aan inkomsten hadden. Dit meldt CBS op basis van opgaven van gemeenten over 2015.

dinsdag, 18 oktober 2016 09:39

De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden  voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen.