LKC LVB | Links | Contact

maandag, 17 juli 2017 14:30

Verbetering samenwerking in zorglandschap Jeugd

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

Op 11 en 12 juli 2017 kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, rijksoverheid, jeugdhulpaanbieders en brancheorganisaties bij elkaar om te overleggen over urgente knelpunten in de jeugdhulp:

-  Bieden van passende hulp, ook bij complexe zorgvragen

-  Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking

-  Versnellen van het leren van elkaar

De resultaten van de bespreking zijn vastgelegd in een statement dat door alle aanwezigen wordt onderschreven. In het statement zijn concrete acties benoemd. Deze richten zich vooral op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdregio’s. Problemen moeten worden benoemd, de juiste personen aangesproken en er moet doorgepakt worden wanneer dat nodig is.

Het statement eindigt met een oproep aan alle 42 jeugdregio’s om  het initiatief te nemen om samen met aanbieders te komen tot een regionaal plan van aanpak, dat beschrijft hoe het totale aanbod is geborgd en het samenspel is ingericht.

Het statement vindt u hier.

In de aanloop naar de bijeenkomst heeft een expertgroep van aanbieders een document opgesteld waarin beschreven is hoe het jeugdhulplandschap kan worden ingericht waarin alle jeugdigen toegang hebben tot de juiste zorg, op basis van hun ondersteuningsbehoefte, zo dichtbij mogelijk (in de eigen regio) aangeboden en met zo min mogelijk onderbrekingen..

Klik hier voor het document “Passende zorg en behandeling voor jeugdigen”.

 

Lees 317 keer Laatst aangepast op maandag, 17 juli 2017 14:57