LKC LVB | Links | Contact

De werkzaamheden en activiteiten van de VOBC zijn gebaseerd op een jaarwerkplan dat op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Het werkplan is verdeeld naar twee hoofdgebieden:

Beleid en Kwaliteit
Diagnostiek en Behandeling

Voor informatie over werkzaamheden en activiteiten op deze hoofdgebieden kunt u vinden op de pagina’s:

Beleid en kwaliteit

- kwaliteit
- kennis en opleiding
- onderzoek en ontwikkeling

Diagnostiek en behandeling:

- diagnostiek
- behandeling