Activiteiten

Accreditatiebeleid / Visitatie

Kwaliteitsverbetering, zowel binnen de eigen instelling als in gezamenlijk in VOBC-verband, vormt een continu onderdeel van de activiteiten binnen alle orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

Arbeidsparticipatie

Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking is betaald werk belangrijk om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Voor jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB is het erg belangrijk dat ze hier goed op worden voorbereid

Clienttevredenheid / C-toets OBC

De Orthopedagogische Behandelcentra vinden het belangrijk dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over hun behandeling. Zonder die tevredenheid kan er geen goede relatie bestaan tussen de jeugdige, de ouders en de hulpverleners.

De Leerstoel

In 2017 heeft de VOBC een bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen ingesteld.

J-SGLVB

Een vijftal OBC’s biedt specialistische behandeling aan een groep jeugdigen die kampt met zeer ernstige gedragsproblemen. Deze groep wordt aangeduid met de afkorting J-SGLVB: Jeugdigen – Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt.

Onderwijs

Voor alle kinderen is het volgen van goed onderwijs buitengewoon belangrijk. Dus ook voor jeugdigen met een LVB. OBC’s werken daarom intensief samen met scholen in hun regio om ervoor te zorgen dat deze jongeren onderwijs kunnen volgen.

Samenwerking met andere branches (BGZJ)

De VOBC werkt intensief samen met andere brancheorganisaties in de gespecialiseerde jeugdhulp: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Samen vormen zij de BGZJ: