Arbeidsparticipatie

Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking is betaald werk belangrijk om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.  Voor jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB is het erg belangrijk dat ze hier goed op worden voorbereid: door het goed in beeld brengen van hun mogelijkheden en onmogelijkheden, door het bieden van goed onderwijs en het aanleren van de benodigde vaardigheden, door het realiseren van een juiste match tussen werkgever en werknemer, door het bieden van de juiste begeleiding.

Veel OBC’s werken hier hard aan in samenwerking met organisaties op het gebied van onderwijs, arbeidstoeleiding en met gemeenten en werkgevers.

De VOBC ondersteunt haar leden door het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling en door het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van methodieken, bijvoorbeeld voor trajectbegeleiding.

De Participatiescan: De Participatiescan is een online tool voor instellingen om hun activiteiten ten aanzien van arbeidstoeleiding van kwetsbare jongerenop elkaar af te stemmen. De VOBC neemt deel aan het landelijk overleg over de Participatiescan.