LKC LVB | Links | Contact

Kwaliteitsbeleid Orthopedagogische Behandelcentra

Accreditatiebeleid

Sinds 2015 worden de orthopedagogische behandelcentra gefinancierd door gemeenten, op grond van de Jeugdwet. De behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is niet voor alle gemeenten bekend terrein. De OBC’s willen inzichtelijk maken wat de zorg die zij bieden inhoudt en aan welke kwaliteitseisen aan deze zorg gesteld kunnen worden.

In 2009 hebben de OBC’s het Startdocument Kwaliteitskader Orthopedagogische Behandelcentra opgesteld. Hierin zijn de bijzondere kenmerken en behoeften van de LVB-doelgroep beschreven. Daarop voortbouwend hebben de OBC’s de afgelopen jaren gewerkt aan een accreditatiebeleid. Doel hiervan is het transparant maken, toetsen, verantwoorden, optimaliseren en verder ontwikkelen van het kwaliteitsniveau van de gespecialiseerde behandeling, begeleiding en opvoeding die in de OBC’s geboden wordt.

Het kwaliteitskader is verder uitgewerkt in een normenkader. Dit normenkader is geen voorschrijvend maar wel een richtinggevend kader, waarin beschreven is aan welke normen de behandelcentra willen voldoen en in welke richting zij zich willen ontwikkelen. De OBC’s geven hiermee uiting aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de specialistische zorg en behandeling van jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

De OBC’s zullen via een systeem van onderlinge visitatie elkaar beoordelen en vaststellen in hoeverre zij aan de vastgestelde normen voldoen en waar ontwikkelpunten liggen. Deze visitaties geven daardoor belangrijke input voor de ontwikkeling per instelling maar ook voor de gezamenlijke ontwikkeling in VOBC-verband.

 

C-toets OBC

De C-toets OBC is een cliënttevredenheidsinstrument dat is toegesneden op de specifieke doelgroep en de behandelzorg van de Orthopedagogische Behandelcentra. Er zijn een vragenlijsten beschikbaar voor intramurale en voor ambulante hulp, voor jongeren en voor ouders. De uitkomsten worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering, cliëntenfeedback en verbeteracties. De C-toets OBC is ontwikkeld in een samenwerking van Stichting Alexander en VOBC.

In 2017 is gewerkt aan een nieuwe versie van de C-toets OBC. De nieuwe versie sluit wat betreft taal en vormgeving nog beter aan bij de doelgroep en kan beter worden ingepast in individuele behandeltrajecten van jongeren.

Deze nieuwe versie zal eind 2017 beschikbaar zijn.

 

Voor meer informatie over het kwaliteitsbeleid van de VOBC kunt u terecht bij Erie Merkus, beleidsadviseur VOBC, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.