LKC LVB | Links | Contact

Afronding onderzoeken Coping LVB

In oktober 2015 is Arlette Scheifes gepromoveerd op haar proefschrift met de titel 'Psychotropic drug use in people with intellectual disability: Patterns of use and critical evaluation'. Haar proefschrift is het derde en tevens laatste proefschrift van Coping LVB (Consortium Onderzoek & Praktijk INterventies Gedragsproblematiek LVB).

Coping LVB bestaat uit een samenwerking van de VOBC, De Borg en de universiteiten van Utrecht en Nijmegen (later is dit de universiteit van Tilburg geworden). Met financiële steun van ZonMw, VOBC, De Borg en genoemde universiteiten zijn in 2008 drie onderzoeksprojecten gestart naar behandelmogelijkheden voor mensen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen: (1) Begeleiders in Beeld, over de ontwikkeling van en effectonderzoek naar een training voor begeleiders in het hanteren van gedragsproblemen van hun cliënten. Linda Zijlmans is hierop gepromoveerd op 6 juni 2014 (klik hier om het proefschrift te openen); (2) Samen Stevig Staan, over de ontwikkeling van en effectonderzoek naar een gecombineerde cognitief-gedrags-therapeutische ouder- en kindtraining. Hilde Schuiringa is hierop gepromoveerd op 20 januari 2014 (klik hier om het proefschrift te openen); en (3) Wat slik ik? (later gewijzigd in Wat slikken zij?), het onderzoek van Arlette Scheifes naar het gebruik van psychofarmaca bij gedragsproblemen en optimalisering van medicatie-afbouw en medicatiebegeleiding (klik hier om het proefschrift te openen).

Wilt u iets meer weten over de geschiedenis van Coping LVB? Dit kunt u vinden op de website van het Landelijk Kenniscentrum LVB.