Cliënttevredenheid / C-toets OBC

De Orthopedagogische Behandelcentra vinden het belangrijk dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over hun behandeling. Zonder die tevredenheid kan er geen goede relatie bestaan tussen de jeugdige, de ouders en de hulpverleners. Die relatie is essentieel voor het behalen van behandeldoelen.

De C-toets OBC is een instrument waarmee de tevredenheid van jeugdigen die in behandeling zijn bij een Orthopedagogische Behandelcentrum en van hun ouders gemeten kan worden.

Het instrument is daar specifiek voor ontwikkeld. Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor intramurale en voor ambulante hulp, voor jongeren en voor ouders.

De uitkomsten van de vragenlijsten worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en cliëntenfeedback.

Inmiddels is er een nieuwe versie beschikbaar, de C-toets OBC 2.0. Deze nieuwe versie sluit wat betreft taal en vormgeving nog beter aan bij de doelgroep en kan beter worden ingepast in individuele behandeltrajecten van jongeren.

De C-toets OBC is ontwikkeld in een samenwerking tussen Stichting Alexander en de VOBC.