OBC’s en Onderwijs

Voor alle kinderen is het volgen van goed onderwijs buitengewoon belangrijk. Dus ook voor jeugdigen met een LVB.
OBC’s werken daarom intensief samen met scholen in hun regio om ervoor te zorgen dat deze jongeren onderwijs kunnen volgen. Onderwijs dat hen helpt om later een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden.

Dit gaat niet vanzelf. De werelden van onderwijs en jeugdhulp liggen vaak nog ver uit elkaar. Reden voor de VOBC om te participeren in de brede coalitie voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. In deze brede coalitie proberen landelijke partijen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te bevorderen.

Daarnaast werkt de VOBC samen met het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) rond de zogenoemde onderwijszorgarrangementen voor kinderen met een LVB. Gezamenlijk worden werkconferenties georganiseerd en worden scholen en zorginstellingen in de regio concreet geholpen om hun samenwerking te verbeteren.