Samenwerking met andere branches (BGZJ)

De VOBC werkt intensief samen met andere brancheorganisaties in de gespecialiseerde jeugdhulp: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Samen vormen zij de BGZJ: Brancheorganisaties Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. Gezamenlijk werken de organisaties  aan de transformatie van de jeugdhulp naar nog beter passende zorg.

Veel jeugdigen met een licht verstandelijke beperking hebben te kampen met problemen op meerdere levensgebieden. Naast gedragsproblemen hebben veel jeugdigen ook te maken met psychische problemen. De leden van de VOBC werken daarom op het snijvlak van de gehandicaptenzorg, jeugd-GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp. Samenwerking tussen de OBC’s met organisaties in aanpalende sectoren is noodzakelijk.