Actueel

Voordejeugd.nl – platform voor versnelling in de jeugdsector

Partners in de jeugdsector (waaronder de VOBC) lanceerden op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden... Lees meer...

Branches reageren positief op plan om jeugdhulpstelsel te wijzigen

Het kabinet heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd in het jeugdhulpstelsel. De wijzigingen volgen op talrijke signalen dat het nieuwe stelsel... Lees meer...

Anderhalf miljoen voor onderzoek psychische problematiek jeugdigen met een LVB!

Succes voor de werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling van de Academische Werkplaats Kajak. Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het... Lees meer...

VGN en VOBC reageren op Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Onlangs verschenen twee rapporten van Interdepartementale Beleidsonderzoeken: één over mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO LVB), één over... Lees meer...

Projectplan LKC LVB 2019-2021

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gaat concrete bijdragen leveren aan de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van... Lees meer...

Het nieuwe zorgproduct van Ambiq ‘Deeltijd Onderwijszorgarrangementen’

Met de ‘deeltijd onderwijszorgarrangementen’ krijgt Ambiq leerlingen met een LVB terug in de schoolbanken.  Op 1 september 2019 startte... Lees meer...

Bedrijfsopvangteam Koraal ondersteunt collega’s na ingrijpende gebeurtenis

Iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, maakt wel eens iets ingrijpends mee, zoals agressie van een cliënt. Voor sommigen... Lees meer...

Denk mee tijdens de Praktijklabs van Leerprogramma LVB

Op 28 oktober, 5 november en 14 november 2019 organiseert de VGN, in samenwerking met het Kenniscentrum LVB, drie... Lees meer...

Nieuwe online test geeft inzicht in agressief gedrag bij kwetsbare jongeren

Er is een nieuwe online test ontwikkeld om de gedragsproblemen en agressief gedrag bij kinderen en jongeren beter te... Lees meer...

Nieuw stappenplan Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS organiseert in september door het hele land informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd).... Lees meer...