Actueel

Nieuwe versie normenkader “OBC in perspectief”

In 2018/2019 heeft de eerste onderlinge visitatiecyclus plaatsgevonden van de OBC’s. In deze visitaties hebben de OBC’s elkaars kwaliteit... Lees meer...

Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij…

De behandeling van jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek in de Orthopedagogische Behandelcentra is... Lees meer...

Jeugdigen het kind van de rekening

De huidige steunmaatregelen van de overheid voor de Jeugdhulp vanwege de coronacrisis worden niet verlengd. De steunmaatregelen lopen af... Lees meer...

Brandbrief jeugdbranches aan Tweede Kamer

De gezamenlijke jeugdbranches steunen de plannen van de ministers De Jonge en Dekker om de Jeugdwet aan te passen... Lees meer...

Jeugdbranches: coronamaatregelen sociaal domein ook na 1 juli nodig

De gezamenlijke jeugdbranches zijn onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met het kabinet is... Lees meer...

Jeugdbranches herkennen zorgen inspectie: Kwaliteit & Financien onder druk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trekt in het Jaarbeeld 2019 aan de bel over kleine nieuwe jeugdhulpaanbieders die niet... Lees meer...

Jeugdbranches over voorstel VNG: goede intenties, maar te vrijblijvend

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC waarderen het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om... Lees meer...

Laatste update: advies aan zorgverleners in verband met het coronavirus

Bericht van 6 mei 2020  Een nieuwe factsheet van de Rijksoverheid naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei... Lees meer...

Gezamenlijke oproep van BOZ en BGZJ aan financiers en accountants om administratieve lasten ten gevolge van coronamaatregelen te voorkomen

De branches in de zorg (BOZ) en gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben financiers en accountants van de zorg... Lees meer...

Jeugdbranches: blij met financiële zekerheid, maar bezorgd over administratieve lasten

Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG... Lees meer...