De VOBC juicht de invoering van het begrip leerrecht toe.

De VOBC heeft, samen met ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, een reactie gegeven op het wetsvoorstel dat de invoering van het begrip leerrecht regelt. Met dit begrip moet het mogelijk worden dat meer jeugdigen die nu nog een ontheffing hebben van de leerplicht, aan het onderwijs deelnemen.

Voor alle kinderen met ontwikkelingsmogelijkheden wordt het kunnen volgen van onderwijs gegarandeerd. Dat is goed nieuws voor alle jeugdigen die op dit moment niet kunnen deelnemen aan het onderwijs.

De VOBC en de andere partijen pleiten er wel voor dat alle bij het kind betrokken zorgprofessionals betrokken worden bij de beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden. Daarmee wordt nog eens extra benadrukt dat alle jeugdigen het onderwijs krijgen dat bij hen past en waar zij recht op hebben.

Lees hier de volledige reactie.