Doen wat nodig is! Visie op de toekomst van de Orthopedagogische Behandelcentra

De Orthopedagogische Behandelcentra zijn volop in beweging. In die beweging blijven ze doen wat nodig is: het bieden van een kwalitatief hoogstaande behandeling aan jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. In de notitie “Doen wat nodig is!”  geven de OBC’s weer hoe zij zich in de komende jaren willen ontwikkelen.