Ga de dialoog met elkaar aan

Begin november organiseerden de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), samen met Nidos en de Ministeries van VWS en J&V een vierdaags online-congres over het voorkómen van geweld in de jeugdzorg.

Ruim een jaar geleden verscheen het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de jeugdzorg. Tijdens het congres is de tussenstand opgenomen. Wat is er sinds het verschijnen van het rapport gebeurd? Wat is er gedaan om geweld te voorkómen? En hoe kunnen we leren van wat slachtoffers hebben meegemaakt?

De VOBC kijkt terug op een waardevol congres en is blij met het resultaat. Rode draad in het congres was de dialoog. Het in gesprek gaan en blijven met elkaar is de belangrijkste sleutel bij het voorkómen van geweld. Het resultaat is weergegeven in een online magazine waarmee het gesprek over geweld in de instellingen verder kan worden gevoerd.

Voorzitter van de VOBC en bestuurder van Koraal, Ingrid Widdershoven, gaf op dag twee haar visie. Zij constateert dat tijdsdruk en beperkte financiële middelen de mogelijkheden tot stilstaan na een heftig incident beperken. Bij Koraal wordt ruimte gecreëerd voor intervisie voor medewerkers. Maar ook bestuurders moeten het gesprek aangaan met ouders, behandelaars en jongeren. En transparant zijn: “Bij het voorkomen van geweld gaat het ook om het zichtbaar maken van fouten. Ook binnen de eigen organisatie.”

Vanuit een aantal OBC’s werd een bijdrage geleverd aan het congres. Jessica Vervoort-Schel, orthopedagoog-generalist bij Koraal, ging in haar sessie in op het belang van het achterhalen van de oorzaken achter de gedragsproblematiek van jongeren. Inzicht hierin is belangrijk bij het omgaan en behandelen van deze gedragsproblematiek.

Freek Dokter, clustermanager van Ambiq deelde in een sessie hoe zij door een vier jaar lopend onderzoek een open, positief leef- en behandelklimaat bieden in de groepen. Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij het realiseren van dit klimaat. Het gesprek met de jongeren staat voorop. Jongeren mogen hun mening hierover geven. Deze wordt altijd met hen besproken. Dit geeft de begeleiding inzicht in haar blinde vlekken. En jongeren voelen zich veiliger.

Wat valt er mee te nemen uit dit congres, wat kan er worden verbeterd? José Schilderinck, adviseur van het bestuur van de VOBC en bestuurder bij Ambiq, benoemt: “Neem de tijd om het gesprek met elkaar te voeren.” Horizontaal, tussen lotgenoten of professionals, maar zeker ook verticaal: bestuurder, zorgverlener, cliënt: díe moeten met elkaar in gesprek gaan.  Deel ervaringen, kijk wat er van elkaar te leren valt.

Daar was dit congres een mooi voorbeeld van. Kijk op de website van BGZJ voor meer over het congres en andere initiatieven.