LKC LVB | Links | Contact

maandag, 05 oktober 2015 13:33

18 jaar en dan?

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Er zijn steeds meer signalen dat het niet vanzelfsprekend is dat jeugdigen met een LVB, die voor hun 18de in behandeling zijn bij een Orthopedagogisch Behandelcentrum, deze kunnen continueren op het moment dat zij 18 worden.

Het gaat daarbij om twee groepen:
- Jongeren die voor intensieve, 24-uurs behandeling zouden moeten instromen in de
  Wet langdurige zorg (Wlz) en waarbij problemen ontstaan bij de afgifte van een herindicatie voor de Wlz.
- Jongvolwassenen die tijdelijk behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving,
  waarvoor deze voorziening niet beschikbaar is vanuit de Wmo.

Van deze laatste groep wordt ook wel gezegd dat zij “te licht zijn voor de Wlz en te zwaar voor de Wmo”.

VGN en VOBC hebben hiervoor aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer, zowel in het kader van de Wlz en Wmo alsook de Jeugdwet.
Op dit moment wordt gewerkt aan een position paper waarin de problematiek van de verschillende groepen 18+ verder uitgewerkt wordt.

Ook vanuit het Netwerk Gewoon meedoen zijn de problemen rondom 18+ naar voren gebracht.
Daarbij is opnieuw gewezen op de risicogroep van jongeren die in behandeling zijn, 18 jaar worden en geen hulp meer willen. Deze jongeren dreigen in onveilige situaties te belanden met verslaving, zwerfgedrag, criminaliteit of gedwongen prostitutie.
Samen met de Kinderombudsman wordt al langer aangedrongen op het onderzoeken van een aanvullende juridische maatregel om voor deze jongeren een vorm van gedwongen zorg te realiseren.

Lees hier de volledige brief van het Netwerk Gewoon meedoen.

Lees 2367 keer Laatst aangepast op maandag, 05 oktober 2015 13:51