LKC LVB | Links | Contact

dinsdag, 12 april 2016 13:57

Aandacht voor 18+ problematiek

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De VGN en de VOBC geven al geruime tijd het signaal af dat er grote knelpunten optreden als jongeren met een LVB de 18-jarige leeftijd bereiken. Dit signaal heeft gehoor gevonden in de Tweede Kamer. Een motie van de ChristenUnie die het kabinet oproept om nader onderzoek te doen naar de aansluiting tussen de verschillende wetten waarmee deze groep te maken heeft is met brede steun aangenomen.

De motie roept op om te kijken naar:
· het functioneren van de uitzonderingsregel in de Wlz voor tijdelijke behandelzorg met verblijf aan jongeren met een licht verstandelijke beperking;
· inzicht in de aard en het gebruik van de doorloopregeling in de Jeugdwet;
· de mogelijkheden binnen de Wmo voor 18-plus om zich te ontwikkelen;
· hoe de overgang van de Jeugdwet en Passend onderwijs naar Wmo 2015, Wlz en Participatiewet in de praktijk verloopt.

De motie sluit aan op de notitie die VOBC en VGN gezamenlijk hebben opgesteld over knelpunten in deze aansluiting.

Lees 1654 keer Laatst aangepast op woensdag, 20 april 2016 09:57