LKC LVB | Links | Contact

donderdag, 22 september 2016 13:59

Wettelijke verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder veel mensen met een licht verstandelijke beperking, gemakkelijker wordt om in aanmerking te komen voor beschut werk.
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken in gemeenten ver achterblijft bij de verwachtingen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde de staatssecretaris voor de zomer daarom aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren. Daarbij krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een advies beschut werk bij UWV aan te vragen.
De ministerraad stemde onlangs in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardoor gemeenten vanaf volgend jaar verplicht worden om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. Het voorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State.
In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Deze Praktijkroute moet ervoor zorgen dat de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kan verlopen.
Meer informatie vindt u hier.

Lees 1372 keer Laatst aangepast op donderdag, 22 september 2016 14:15