Laatste update: advies aan zorgverleners in verband met het coronavirus

Bericht van 6 mei 2020 

Een nieuwe factsheet van de Rijksoverheid naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei met een overzicht van het versoepelen van de coronamaatregelen.

Bericht van 22 april 2020 

Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de persconferentie op 21 april een Factsheet gepubliceerd met een overzicht van de (nieuwe) maatregelen tegen het coronavirus.

Bericht van 16 april 2020 

Online congres ‘Kwetsbare jongeren in coronatijd’
MEE NL organiseert op dinsdag 21 april van 14:00 uur – 15:00 uur een online congres “Kwetsbare jongeren in coronatijd”.  De coronacrisis treft kwetsbare jongeren extra hard. Contact met hen houden en hen begeleiden is nu een stuk moeilijker. Wat kunnen we doen om kwetsbare jongeren in deze moeilijke coronaperiode door te helpen?

Meer weten? Meld je dan (gratis) aan voor het online congres ‘Kwetsbare jongeren in coronatijd’ met o.a. Hans Spigt en Xavier Moonen op dinsdag 21 april van 14:00-15:00 uur via https://lnkd.in/eEy2N25

Corona in begrijpelijke taal
Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid heeft een overzicht gemaakt van bronnen waar informatie te vinden is over corona in begrijpelijke taal:
https://www.inclusiefwerkt.nl/nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal/

Website Landelijk Kenniscentrum LVB
Op de website van het Landelijk Kenniscentrum LVB staat veel informatie over de corona-crisis:  https://www.kenniscentrumlvb.nl/informatie-over-het-coronavirus-in-de-gehandicaptenzorg/

 

Bericht van 20 maart 2020 

Persoonlijke beschermings- maatregelen buiten het ziekenhuis

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd.
Onderstaand advies betreft algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald zullen worden naar sectorspecifieke maatregelen.
Waar patiënt genoemd wordt, kan ook cliënt gelezen worden.

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis dienen altijd de algemene hygiënerichtlijnen volgen:
• Geen handen geven
• Regelmatig handen wassen
• Hoesten en niezen in de ellenboog
• Papieren zakdoekjes gebruiken

Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen.

Vanwege het nieuwe coronavirus kan het in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg in de volgende situaties nodig zijn nodig zijn om extra persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) toe te passen:

A. Ter bescherming van de medewerker bij een hoestende/niezende patiënt verdacht voor coronavirusinfectie
Omdat er een tekort is aan mondneusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.

Kan de zorg uitgesteld worden tot patiënt klachtenvrij is?
Zo ja, zorg uitstellen, geen PBM nodig.

Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter?
Zo ja, geen PBM nodig.

Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten?
Zo ja, geen PBM nodig.

Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?
Zo ja, wel PBM nodig.

B. Ter bescherming van de patiënt bij een hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19
Omdat er een tekort is aan mondneusmaskers, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken.

Kan de zorg uitgesteld worden tot de medewerker klachtenvrij is?
Zo ja, de zorg uitstellen tot de medewerker klachtenvrij is.

Kan een andere medewerker de zorg verlenen?
Zo ja, klachtenvrije medewerker zorg laten verlenen.

Betreft het een kwetsbare patiënt?
Kwetsbare patiënten zijn personen met ernstig onderliggend lijden en ouderen > 70 jaar.

Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten?
Zo ja, geen PBM nodig.

Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?
Zo ja, wel PBM nodig.

PBM bestaat uit tenminste een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld te worden.

Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten zal specifiek beleid geformuleerd worden voor de verschillende sectoren zoals de huisartsenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

 


Bericht van 13 maart 2020

Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog, éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met cliënten met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten?

Advies:

   • Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ).

Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad met een patiënt met een bevestigde corona-infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.

Wanneer moet je thuisblijven?

   • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts.
   • Bij koorts >38 graden.

Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je weer aan het werk:

   • Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.
   • Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.

Continuïteit
Komt de continuïteit in gevaar door een groot aantal ziekmeldingen door het coronavirus (COVID-19) overleg dan met de GGD over de mogelijkheid werknemers te testen.

Extra maatregelen
Bij functies waarbij dat mogelijk is wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/ of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden.

Klik hier voor een schema over dit advies aan of bekijk het advies op de website van het RIVM