Nieuw stappenplan Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS organiseert in september door het hele land informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd). Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook het geactualiseerde stappenplan voor deze nieuwe wet besproken, dat nu te downloaden is.