Nieuwe website Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ) online

Al enkele jaren zetten we ons samen met andere branches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de VGN actief in om de zorg voor de jeugd steeds beter te maken. Kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen verdienen immers de beste zorg. We willen van elkaar leren, vernieuwen en samen elke dag steeds beter worden. Integraal, over de domeinen heen én vanuit de verschillende vakgebieden.  Daarnaast maken we ons als BGZJ sterk voor goede randvoorwaarden zodat onze leden hun werk ook goed kunnen doen. Dat doen we door gezamenlijke belangenbehartiging en lobby.

Steeds betere jeugdhulp

Onze gezamenlijke ambities, projecten, bijeenkomsten en standpunten, lees je nu op de nieuwe website www.bgzj.nl. Hier vind je ook de video’s en blogs van toonaangevende professionals die StroomOP de jeugdhulp steeds beter proberen te maken.

Succesfactoren, belemmeringen en dilemma’s

De komende tijd werken we aan inspirerende interviewverhalen over een veranderende jeugdhulp in de praktijk. Wat zijn succesfactoren? Hoe ga je om met belemmeringen? Hoe werken verschillende jeugdhulporganisaties samen in een regio? Met welke dilemma’s worstelen collega-organisaties om de zorg voor de jeugd steeds beter te maken? Lees bijvoorbeeld het interview met gedragswetenschapper Sabrine Zanou over de veel voorkomende dilemma’s in en rond gesloten jeugdzorg.

Vernieuwend initiatief?

Is er in jouw organisatie een vernieuwend initiatief gestart dat andere organisaties kan inspireren? Laat het ons weten. Dat kan via deze aanmeldknop. https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/deel-je-veranderproject-met-ons/.Wij nemen dan contact met je op.