Oog voor jeugd bij regionale maatregelen

Oproep aan ons kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio’s: verbijzonder de escalatieladder voor kinderen en jongeren.

Een escalatieladder voor kinderen en jongeren

Op dit moment ontwikkelt het kabinet een escalatieladder. In elke regio geldt de code ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’. Afhankelijk van de verspreiding van het coronavirus worden regionaal maatregelen getroffen.

Wij steunen de inzet van het kabinet om specifieke maatregelen te treffen. Dat gebeurt nu op basis van regio’s. Onze oproep: tref aparte maatregelen voor onze jeugd. Verbijzonder de escalatieladder voor kinderen en jongeren.

Op dit moment is overal sprake van code ‘waakzaam’. Als een regio code ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ krijgt, wat betekent dat dan voor kinderen en jongeren? Kunnen zij nog naar de kinderopvang, hun school, of hun vrijetijdsbesteding?

Help kinderen en jongeren door duidelijkheid te geven. Zorg dat zij, als de ‘code’ verandert, direct weten waar ze aan toe zijn. En streef ernaar om hun dagelijks leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Als volwassenen moeten wij zorgen dat zij de ruimte, de kansen en het vertrouwen krijgen om zich te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren hebben contact nodig

In de eerste maanden van de coronapandemie in Nederland was de impact op kinderen en jongeren groot. Contact met belangrijke volwassenen en leeftijdsgenoten was vaak onmogelijk. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en vrije tijd stonden onder druk.

Kinderen en jongeren hebben in verschillende leeftijdsfasen veel te leren. Hun leven draait om ontwikkeling en groei. Om zich te ontwikkelen hebben zij contact met anderen nodig. Anderen die hen stimuleren, uitdagen en begeleiden.

Een gezonde ontwikkeling

Richt u bij het opstellen van de regels op een integrale afweging tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling. We weten dat de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren deze periode te lijden heeft onder:

 • De grote druk op gezinssystemen die ontstaat door coronamaatregelen. Deze herfst en winter zal het nodig zijn om ouders, mantelzorgers en naasten te steunen. Dit begint met het streven om het dagelijks leven van kinderen te laten doorgaan.
 • De uitval van bijvoorbeeld leraren wanneer zij mogelijk corona hebben. Wij steunen de recente inzet van de Tweede Kamer om docenten voorrang te geven bij het testen en snel van een uitslag te voorzien. Doe dit zodra de testcapaciteit het toestaat. Laat hetzelfde gelden voor anderen die met kinderen werken zoals jeugdhulpprofessionals en sportcoaches.
 • Groeiende jeugdwerkeloosheid en een verminderd perspectief op werk of stage. Naarmate de pandemie langer duurt, groeit de noodzaak om dit gebrek aan perspectief aan te pakken. Wij zien hier als maatschappij al signalen van.

Het is van groot maatschappelijk belang dat het goed blijft gaan met de generaties van de toekomst.

Ondertekend door:

Aline Molenaar, directeur Per Saldo, vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Ans van de Maat, directeur-bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut

Namens de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd, te weten:

 • de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN)
 • beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Arne Popma, hoogleraar en voorzitter afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC, voorzitter afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP) en

Vera Naber, ontwikkelingspsycholoog namens Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), te weten:

 • de Nederlandse ggz
 • Jeugdzorg Nederland
 • Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Frank Bluiminck, directeur VGN

Illya Soffer, directeur Ieder(in), netwerkorganisatie voor mensen met chronische ziekten en beperkingen

Marjan ter Avest, directeur-bestuurder MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Marleen Beumer, voorzitter van de associatie wijkteams en bestuurder van de Ouder- en kindteams Amsterdam

Pieter Wetser, bestuurder AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Kinderartsen Dr. Brita M. de Jong-van Kempen, kinderarts sociale kindergeneeskunde en jeugdarts, Dr. Jan Peter Rake, kinderarts, Dr. Rachel J. van der Pol, kinderarts in opleiding en Drs. Anne L. van Els, kinderarts in opleiding.