Orthopedagoog-generalist in Wet BIG en Wet Zorg en Dwang

De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2019 ingestemd met een wijziging van de Wet BIG en de Wet Zorg en Dwang.

Dit is een belangrijke stap omdat met de wijziging van de Wet BIG de orthopedagoog-generalist in het BIG-register zal worden opgenomen. De VOBC heeft zich daarvoor de afgelopen jaren, samen met tal van andere organisaties, sterk voor gemaakt. De wet moet wel nog worden aangenomen in de Eerste Kamer.
Hetzelfde geldt voor de wijziging van de Wet Zorg en Dwang. Met de wijziging wordt het mogelijk dat orthopedagoog-generalisten, maar ook gz-psychologen in de langdurige zorg de functie van wzd-functionaris kunnen vervullen. Deze functie is dus niet meer voorbehouden aan artsen.
Beide wetswijzigingen regelen een nieuwe positie voor gedragswetenschappers en zijn een erkenning voor het feit dat zij naast artsen een toegevoegde waarde hebben. Mensen met een beperking zijn immers niet ziek; gedragsproblemen komen veelal voort uit de beperkingen en kunnen door gedragsmatige interventies sterk verminderen.