SCP rapport ‘Meer meedoen’ op school en werk

De SCP-publicatie Meer meedoen biedt inzicht in de problemen van mensen met een LVB op school of het werk. Hierdoor kunnen obstakels bij het meedoen vroegtijdig weggenomen worden, zoals het voorkomen van schooluitval en het verbeteren van de aansluiting tussen school en werk.  Dit kan mogelijke zorgkosten en kosten als gevolg van  schuldenproblematiek en dakloosheid verminderen.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft meegelezen en commentaar geleverd op een aantal hoofdstukken van dit rapport.