Stichting De Opbouw stopt met Lijn5

Stichting De Opbouw stopt met het bieden van jeugdzorg aan jongeren met een Licht Verstandelijk Beperking via zorgorganisatie Lijn5. De stichting kan de financiële verliezen van de jeugdzorgdivisie niet langer verantwoord opvangen.

Volgens bestuursvoorzitter Hans Helgers heeft het complexe inkoopsysteem dat na de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten is ontstaan, geleid tot grote tekorten bij zowel de gemeenten als de jeugdzorgorganisaties, zoals Lijn5. De Opbouw heeft jarenlang deze tekorten zelf kunnen opvangen. De Opbouw vindt dat dit ook past bij hun maatschappelijke opdracht: het bieden van hulp aan kwetsbare mensen ongeacht de financieringsbron. Men acht het niet langer verantwoord om de verliezen in de Jeugdzorg te blijven dragen waardoor men zich genoodzaakt zag te kiezen voor een overdracht van hun jeugdzorgtak.

Lijn5 en De Opbouw voeren nu gesprekken met meerdere zorgorganisaties om de behandeling van de jongeren een-op-een over te nemen. Bij deze overdracht is continuïteit van zorg het belangrijkste doel, waarbij het behoud van de binnen Lijn5 aanwezige kennis en expertise van jongeren met een LVB geborgd moet zijn. Daarnaast streeft De Opbouw naar behoud van werkgelegenheid van de Lijn5-medewerkers.

De VOBC vindt het buitengewoon kwalijk dat de decentralisatie van de jeugdhulp en het gebrek aan voldoende middelen leidt tot sluiting van instellingen die hulp bieden aan zeer kwetsbare kinderen en gezinnen.

De met Prinsjesdag gepresenteerde begroting biedt volstrekt onvoldoende mogelijkheden om de benodigde kwaliteit van de jeugdhulp op peil te houden, laat staan om deze in de komende jaren te transformeren naar beter passende zorg. Het doel van de transformatie, het bieden van kwalitatief goede jeugdzorg, zo dicht mogelijk bij huis, met ruimte voor goed opgeleide professionals, komt daarmee echt in gevaar.

De VOBC roept het kabinet op om alsnog extra, structurele middelen in te zetten om de jeugdhulp verder te ontwikkelen en om te voorkomen dat er nog meer instellingen hun deuren moeten sluiten. Kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen zijn hiervan de dupe.

Klik hier voor het nieuwsbericht van Lijn5.