“Uit het verleden moeten we leren voor nu en de toekomst”

Het bestuur van de VOBC biedt aan de slachtoffers haar oprechte excuses aan voor het geweld dat in de orthopedagogische behandelcentra heeft plaatsgevonden.
Het geweld, fysiek of psychisch, door hulpverleners of door kinderen en jongeren onderling, is op geen enkele manier goed te praten. Tegenover de slachtoffers betuigen wij spijt; dit had niet mogen gebeuren.
De bevindingen van het Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg leren ons dat we ons hard moeten inzetten voor een jeugdhulp waarin kinderen en jongeren veilig en beschermd zijn. Uit het verleden moeten we leren voor nu en de toekomst.

Commissie De Winter
Op 12 juni 2019 presenteerde Commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’, met de bevinding dat in de afgelopen zeventig jaar in alle delen van de jeugdzorg geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport is gebaseerd op het onderzoek dat de commissie, in opdracht van het kabinet, in de afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft gedaan naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-GGZ, de LVB-zorg, doven- en blindeninstituten en azc’s.

Aanbevelingen
De branches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC willen leren van het rapport. De commissie doet hiervoor een aantal duidelijke aanbevelingen. De branches gaan deze maand nog in gesprek met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdhulp. Samen met hen willen we de aanbevelingen bespreken en waar mogelijk snel in de praktijk brengen. De Sectorstudie Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector vindt u in Deel 2, Sector- en themastudies, pagina 125 – 158.

Gehoor voor slachtoffers
De orthopedagogische behandelcentra staan open voor het gesprek met de slachtoffers. In de gesprekken willen we luisteren naar hun verhaal en waar gewenst samen zoeken naar hulp. Slachtoffers kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland die hen bij de gesprekken kan ondersteunen. De VOBC draagt, net als de andere branches, financieel bij aan het faciliteren van lotgenotencontact.