LKC LVB | Links | Contact

Stichting Prisma, Koraal Groep en Lunet Zorg werken samen om de LVB-doelgroep op de kaart te zetten. Zij trekken gezamenlijk op met de website Jong en Lastig?!

Klik hier voor de website.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

App ‘Mijn adviesrecht’ helpt cliënten mening te geven over belangrijke onderwerpen

UTRECHT, 10 januari 2014 – De mening van cliënten telt! Een nieuwe app helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. De app is ontwikkeld door Pluryn en gefinancierd door Fonds NutsOhra in opdracht van Kennisplein Gehandicaptensector.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben voor een aantal onderwerpen verzwaard adviesrecht; dat betekent dat een zorgorganisatie alleen besluiten kan nemen als de cliëntenraad ermee instemt. Maar vaak zijn de onderwerpen moeilijk te begrijpen. De app ‘Mijn adviesrecht’ helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. Dit zijn voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, en ontspanning. Daarmee sluit het aan bij het geven van eigen regie aan cliënten. De app is leuk en aantrekkelijk vormgegeven en is gemakkelijk in gebruik.

Aan de slag met de app

Begeleiders in de zorg kunnen de app onder de aandacht brengen van hun cliënten en het gebruik stimuleren. De app is te downloaden op www.kennispleingehandicaptensector.nl/mijnadviesrecht. Door middel van social media, de website en een flyer wordt de app onder de aandacht gebracht.

Werkplaats

‘Mijn adviesrecht’ is ontwikkeld in een werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector samen met zorgorganisatie Pluryn. De financiering vanuit Fonds NutsOhra maakte dit mogelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PERSBERICHT Juvent

Week van de Opvoeding: Nelly.nl lanceert naast haar chatdienst een twitter- en facebookpagina

“Sinds twee jaar chat ik gratis met ouders, opvoeders en verzorgers in Zeeland die vragen hebben over opvoeden. Zij stellen anoniem vragen aan mij, en ik geef hier antwoord op. De Week van de Opvoeding staat natuurlijk groots in mijn agenda. In deze week lanceer ik namelijk mijn twitterpagina en vernieuwde facebookpagina!”

Waar Nelly vragen beantwoordt op www.nelly.nl, moet de facebookpagina ‘Nelly.nl De Zeeuwse Nanny’ een platform worden waar opvoeders elkaar helpen. Ze kunnen elkaar hier ontmoeten, in discussie gaan en ervaringen delen. Als verlengstuk van de facebookpagina, wordt tijdens de De Week van de Opvoeding de twitterpagina @ZeeuwseNanny gelanceerd. Hier worden, net als op de facebookpagina, handige opvoedtips, leuke weetjes en grappige lmpjes over opvoeden en opgroeien geplaatst.


Achter Nelly.nl staan professionals van Juvent die weten wat er leeft en speelt bij het opvoeden van kinderen in de Zeeuwse samenleving. Want, opvoeden roept dagelijks nieuwe vragen op. Ouders kunnen op een laagdrempelige manier chatten met Nelly. Ook staat de site, facebookpagina en twitter van Nelly.nl vol tips en adviezen over de opvoeding van peuter tot puber, waar ouders direct mee aan de slag kunnen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT Tjallingahiem

Jongere met licht verstandelijke beperking gebaat bij online hulp

Succesvolle pilot ‘Jouwomgeving’

Leeuwarden – Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn gebaat bij online hulp. Dit blijkt uit de succesvolle pilot met het nieuw ontwikkelde hulpverleningsprogramma Jouwomgeving. Jongeren, ouders en begeleiders zijn zeer positief over de effecten. Zo delen jongeren hun emoties online veel makkelijker en ouders voelen zich meer betrokken bij de behandeling. Door het succes van de pilot wordt het programma begin volgend jaar breed ingevoerd.

De ontwikkeling van Jouwomgeving is een gezamenlijk initiatief van Ambiq, Driever’s Dale, MEE Friesland en Tjallingahiem. Zij kregen daarbij ondersteuning van de Stichting E-hulp.nl (kenniscentrum online hulp). Met de online hulpverlening spelen de zorginstellingen direct in op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Internet maakt de toegang tot de hulpverlening veel eenvoudiger. ‘‘Jongeren kunnen online elk moment van de dag een beroep doen op hun behandelaar of begeleider. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en wordt escalatie van problemen eerder voorkomen. Bovendien 'praat' de jeugd veel gemakkelijker online dan in een gesprek met een volwassene. Of dat nu een behandelaar, begeleider of ouder is”, aldus projectleider Ype Brada.

Online hulp blijkt goedkoper, maar wat voor de organisaties vooral telt, is de verbetering van de kwaliteit van zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Alle betrokkenen kunnen de ontwikkeling van de jongere online volgen en rechtstreeks met hem of haar communiceren. Zo voorziet Jouwomgeving in een werkplan met taken en resultaten, een intern mailprogramma, een adres- en berichtenboek en de mogelijkheid om favoriete foto's, video's en websites bij te houden en te delen.

Dit alles tegen een achtergrond die door de jongere zelf kan worden aangekleed. “Het oogt een beetje als Hyves. Dat maakt dat jongeren er graag mee willen merken. Tijdens de pilot krijgen de begeleiders dan ook vaak de vraag: wanneer zijn wij aan de beurt?”

Het programma is helemaal toegespitst op de doelgroep: het bureaublad met mapjes en pictogrammen spreekt voor zich, de tekst is opgesteld in eenvoudige taal en er wordt veel gewerkt met beeldtaal. Zo kunnen jongeren afhankelijk van hun stemming en de status van een taak bijvoorbeeld smileys, stoplichten en thermometers aanvinken. “We maken het zo makkelijk mogelijk om te kunnen reageren” aldus Brada.

Grote winst is ook dat ouders veel meer betrokken zijn bij de behandeling. Zij kunnen de ontwikkeling van hun kind online volgen en in directe interactie daar hun bijdrage aan leveren.

Participanten
Ambiq, Driever's Dale en Tjallingahiem zijn gespecialiseerde instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in respectievelijk Drenthe en Overijssel, Groningen en Fryslân. MEE Friesland biedt ondersteuning aan mensen met een beperking.
-----------------------

Het project Jouwomgeving is met een workshop aanwezig op het Congres Online Hulp op donderdag 1 november in het Beatrix Theater in Utrecht. Kijk op www.congresonlinehulp.nl)