Versterking van de verbinding tussen onderwijs en zorg: Zorgbranches slaan handen ineen in reactie op evaluatie passend onderwijs en leerplichtwet

De verbinding tussen onderwijs en zorg staat op de politieke kaart de komende tijd. Deze maand stuurt minister Slob de Beleidsnota Evaluatie passend onderwijs en toekomstagenda naar de Tweede Kamer. Daarnaast was er de gelegenheid te reageren op een aanpassing van de leerplichtwet. De VOBC heeft gereageerd op de concept Beleidsnota passend onderwijs. Dat hebben we samen gedaan met onze collega’s van Sociaal Werk Nederland, GGD GHOR Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Actiz-Jeugd.

Beleidsnota Evaluatie passend onderwijs en toekomstagenda

Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd. Passend onderwijs heeft drie pijlers. Ten eerste de zorgplicht voor scholen. Ten tweede het schoolondersteuningsprofiel, waarin schoollocaties moeten aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden. Ten derde werden nieuwe, regionale samenwerkingsverbanden ingericht. Het samenwerkingsverband moet overleg voeren met de gemeente(n) om de ondersteuning af te stemmen op de (jeugd)zorg.  De wet liet veel ruimte voor schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden om passend onderwijs naar regionale kenmerken en eigen visie te organiseren. De vrijheid was ook bedoeld om ruimte te creëren voor meer maatwerk.

De Tweede Kamer heeft bij de introductie van passend onderwijs om een evaluatie gevraagd. Daarom stuurt Minister Slob deze maand de Beleidsnota Evaluatie passend onderwijs en toekomstagenda naar de Kamer. In de voorbereiding op deze Beleidsnota hebben de gezamenlijke zorg- en jeugdhulpbranches het initiatief genomen tien punten te bespreken met het ministerie van OCW. Wij hopen dat dit bijdraagt aan de versterking van verbinding tussen onderwijs en zorg in de Beleidsnota, om vervolgens natuurlijk zijn uitwerking te krijgen in de praktijk voor de kinderen die juist die goede verbinding nodig hebben. Hier vindt u de uitgebreide beschrijving van deze tien punten. Hieronder leest u ze alvast in het kort:

  1. Wij roepen toch wel op tot het lef om nu stelsel overstijgende stappen te zetten
  2. Wij missen in de Beleidsnota een ambitie. Durf uit te spreken dat we met elkaar toewerken naar inclusief onderwijs in Nederland in 2030!
  3. De kracht van preventie ontbreekt
  4. Het is belangrijk dat in de ondersteuning vanuit school en vanuit zorg op elkaar aan sluit
  5. Initiatieven waar zorg- en onderwijsprofessionals in zorgklassen of ontwikkelgroepen samen werken
  6. Graag denken wij mee over het komen tot die landelijke norm voor basisondersteuning
  7. De wachttijden in de zorg
  8. Behoefte is er aan kaders voor hoogte en inhoud van toelaatbaarheidsverklaringen
  9. Ga van leerplicht naar leerrecht. Ieder kind heeft recht op onderwijs.
  10. Zorg- en jeugdhulppartijen willen een structureel aandeel bieden in de opleidingen van leraren

Hoe gaat het verder?

Eind oktober stuurt minister Slob de Beleidsnota passend onderwijs en toekomstagenda naar de Kamer. In de zelfde periode zal als naar verwachting ook de derde onderwijs-zorg brief van de ministers Slob en De Jonge naar de Kamer gestuurd worden. Op 16 november gaat de Kamer met beide ministers hierover in debat.