VGN en VOBC reageren op Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Onlangs verschenen twee rapporten van Interdepartementale Beleidsonderzoeken: één over mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO LVB), één over jongeren met (risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA).

Beide rapporten geven een goed beeld van de knelpunten die er zijn en van de beleidsrichtingen die mogelijk uitkomst kunnen bieden. Uit de kabinetsreactie op beide IBO’s blijkt dat de overheid geen extra budget nodig acht om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ, Nederland, VGN en VOBC) hebben samen met de VNG en andere organisaties gereageerd op het IBO JmAA. (lees hier de reactie)

Naar aanleiding van de kabinetsreactie is door VGN en VOBC ook aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met het verzoek om er bij het kabinet op aan te dringen om extra investeringen mogelijk te maken. (lees hier de brief)

Lees hier het rapport IBO en het rapport IBO JmAA met de kabinetsreacties.