Voordejeugd.nl – platform voor versnelling in de jeugdsector

Partners in de jeugdsector (waaronder de VOBC) lanceerden op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. Voordejeugd.nl is gemaakt voor en door professionals, aanbieders, gemeenten en kennisstellingen. Gebruikers in het hele land delen op deze interactieve plek kennis en ervaring, wisselen informatie uit en doen inspiratie op uit bewezen goede praktijkvoorbeelden. Doelen van dit platform zijn om dilemma’s en knelpunten in de dagelijkse praktijk weg te nemen, praktische oplossingen te vinden voor vaak taaie vraagstukken en van elkaar te leren.