Website en documentaire door en voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp

In juni 2019 verscheen het rapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’ van de commissie De Winter.

Onlangs zijn de website www.blijvendvertellen.nl en de documentaire ‘Slachtoffers vertellen; geweld in de Nederlandse jeugdhulp sinds 1945’ gelanceerd. Hiermee is invulling gegeven aan de wens van slachtoffers een digitaal monument te hebben met informatie en verhalen over geweld in de jeugdhulp.

Een van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Winter was het bieden van erkenning aan de slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en het verbeteren van het hulpaanbod. Uit de verschillende gesprekken die met lotgenoten(organisaties) zijn gevoerd en de gehouden enquête bleek dat dit mede tot uiting zou komen door middel van het maken van een website en documentaire. De documentaire en website zijn een onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook een financiële tegemoetkoming en een hulppunt voor het vinden van passende zorg. Zie voor het rapport en het maatregelenpakket: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/aanpak-geweld-in-de-jeugdzorg

Met de documentaire krijgen slachtoffers een gezicht. Naast de film zijn 14 kortere clips gemaakt waarin slachtoffers vertellen over hun ervaringen en hoe het hun leven heeft getekend.

Op de website, www.blijvendvertellen.nl zijn informatie en verhalen te vinden over de verschillende periodes, instellingen en typen geweld. Ook dient deze site als doorverwijsplek naar andere (hulp)instanties waar men meer specifieke hulp kan krijgen. Hier is ook de documentaire te vinden. Daarmee is de website een verlengde van de documentaire, en andersom.

Het projectteam Implementatie Maatregelen De Winter van de Ministeries van VWS en J&V heeft, samen met een klankbordgroep van lotgenoten beide ontwikkeld. Documentaire en website zijn bedoeld voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp, hun naasten en omgeving maar ook voor professionals. De Ministeries hopen hiermee erkenning te geven aan het leed dat hen is aangedaan en van de verhalen te leren voor de toekomst.