Categorie: Actueel

SCP rapport ‘Meer meedoen’ op school en werk

Mensen met een LVB lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt... Lees meer...

Branches positief over wijziging Leerplichtwet, maar….

In het wetsvoorstel “Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden” wil het Ministerie van OCW de procedure... Lees meer...

Oog voor jeugd bij regionale maatregelen

Oproep aan ons kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio’s: verbijzonder de escalatieladder voor kinderen en jongeren.... Lees meer...

BGZJ voorzichtig positief over wetsvoorstel Jeugd

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg... Lees meer...

Nieuwe website Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ) online

Al enkele jaren zetten we ons samen met andere branches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de VGN actief... Lees meer...

Nieuwe versie normenkader “OBC in perspectief”

In 2018/2019 heeft de eerste onderlinge visitatiecyclus plaatsgevonden van de OBC’s. In deze visitaties hebben de OBC’s elkaars kwaliteit... Lees meer...

Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij…

De behandeling van jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek in de Orthopedagogische Behandelcentra is... Lees meer...

Jeugdigen het kind van de rekening

De huidige steunmaatregelen van de overheid voor de Jeugdhulp vanwege de coronacrisis worden niet verlengd. De steunmaatregelen lopen af... Lees meer...

Brandbrief jeugdbranches aan Tweede Kamer

De gezamenlijke jeugdbranches steunen de plannen van de ministers De Jonge en Dekker om de Jeugdwet aan te passen... Lees meer...

Jeugdbranches: coronamaatregelen sociaal domein ook na 1 juli nodig

De gezamenlijke jeugdbranches zijn onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met het kabinet is... Lees meer...