Categorie: Actueel

Jeugdbranches doen beroep op Tweede Kamer voor een betere jeugdzorg

Op 23 november 2020 debatteert de Tweede Kamer met de bewindslieden van VWS en V&J over de begroting Jeugd.... Lees meer...

Versterking van de verbinding tussen onderwijs en zorg: Zorgbranches slaan handen ineen in reactie op evaluatie passend onderwijs en leerplichtwet

De verbinding tussen onderwijs en zorg staat op de politieke kaart de komende tijd. Deze maand stuurt minister Slob... Lees meer...

SCP rapport ‘Meer meedoen’ op school en werk

Mensen met een LVB lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt... Lees meer...

Branches positief over wijziging Leerplichtwet, maar….

In het wetsvoorstel “Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden” wil het Ministerie van OCW de procedure... Lees meer...

Oog voor jeugd bij regionale maatregelen

Oproep aan ons kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio’s: verbijzonder de escalatieladder voor kinderen en jongeren.... Lees meer...

BGZJ voorzichtig positief over wetsvoorstel Jeugd

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg... Lees meer...

Nieuwe website Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ) online

Al enkele jaren zetten we ons samen met andere branches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de VGN actief... Lees meer...

Nieuwe versie normenkader “OBC in perspectief”

In 2018/2019 heeft de eerste onderlinge visitatiecyclus plaatsgevonden van de OBC’s. In deze visitaties hebben de OBC’s elkaars kwaliteit... Lees meer...

Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij…

De behandeling van jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek in de Orthopedagogische Behandelcentra is... Lees meer...

Jeugdigen het kind van de rekening

De huidige steunmaatregelen van de overheid voor de Jeugdhulp vanwege de coronacrisis worden niet verlengd. De steunmaatregelen lopen af... Lees meer...