Categorie: Actueel

Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!

Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die... Lees meer...

Voordejeugd.nl – platform voor versnelling in de jeugdsector

Partners in de jeugdsector (waaronder de VOBC) lanceerden op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden... Lees meer...

Branches reageren positief op plan om jeugdhulpstelsel te wijzigen

Het kabinet heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd in het jeugdhulpstelsel. De wijzigingen volgen op talrijke signalen dat het nieuwe stelsel... Lees meer...

Anderhalf miljoen voor onderzoek psychische problematiek jeugdigen met een LVB!

Succes voor de werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling van de Academische Werkplaats Kajak. Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het... Lees meer...

VGN en VOBC reageren op Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Onlangs verschenen twee rapporten van Interdepartementale Beleidsonderzoeken: één over mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO LVB), één over... Lees meer...

Projectplan LKC LVB 2019-2021

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gaat concrete bijdragen leveren aan de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van... Lees meer...

Denk mee tijdens de Praktijklabs van Leerprogramma LVB

Op 28 oktober, 5 november en 14 november 2019 organiseert de VGN, in samenwerking met het Kenniscentrum LVB, drie... Lees meer...

Nieuw stappenplan Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS organiseert in september door het hele land informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd).... Lees meer...

Stichting De Opbouw stopt met Lijn5

Stichting De Opbouw stopt met het bieden van jeugdzorg aan jongeren met een Licht Verstandelijk Beperking via zorgorganisatie Lijn5.... Lees meer...

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde... Lees meer...