Categorie: Actueel

Laatste update: advies aan zorgverleners in verband met het coronavirus

Bericht van 6 mei 2020  Een nieuwe factsheet van de Rijksoverheid naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei... Lees meer...

Gezamenlijke oproep van BOZ en BGZJ aan financiers en accountants om administratieve lasten ten gevolge van coronamaatregelen te voorkomen

De branches in de zorg (BOZ) en gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben financiers en accountants van de zorg... Lees meer...

Jeugdbranches: blij met financiële zekerheid, maar bezorgd over administratieve lasten

Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG... Lees meer...

Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!

Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die... Lees meer...

Voordejeugd.nl – platform voor versnelling in de jeugdsector

Partners in de jeugdsector (waaronder de VOBC) lanceerden op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden... Lees meer...

Branches reageren positief op plan om jeugdhulpstelsel te wijzigen

Het kabinet heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd in het jeugdhulpstelsel. De wijzigingen volgen op talrijke signalen dat het nieuwe stelsel... Lees meer...

Anderhalf miljoen voor onderzoek psychische problematiek jeugdigen met een LVB!

Succes voor de werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling van de Academische Werkplaats Kajak. Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het... Lees meer...

VGN en VOBC reageren op Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Onlangs verschenen twee rapporten van Interdepartementale Beleidsonderzoeken: één over mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO LVB), één over... Lees meer...

Projectplan LKC LVB 2019-2021

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gaat concrete bijdragen leveren aan de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van... Lees meer...

Denk mee tijdens de Praktijklabs van Leerprogramma LVB

Op 28 oktober, 5 november en 14 november 2019 organiseert de VGN, in samenwerking met het Kenniscentrum LVB, drie... Lees meer...