LKC LVB | Links | Contact

dinsdag, 01 november 2016 11:53

Geld voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning niet besteed

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Voor werk en inkomen hebben gemeenten bijna 400 miljoen euro meer uitgegeven. Per saldo gaven gemeenten bijna 800 miljoen euro minder uit aan taken in het zogeheten sociaal domein dan ze hiervoor aan inkomsten hadden. Dit meldt CBS op basis van opgaven van gemeenten over 2015.

 

Als gevolg van de decentralisatie in het sociaal domein zijn per 1 januari 2015 taken van het Rijk en provincies aan de gemeenten overgedragen. In 2015 gaven gemeenten 24,4 miljard euro uit aan taken in het sociaal domein, zo blijkt uit de opgaven van gemeenten. De taken hebben betrekking op de beleidsterreinen maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en werk en inkomen.

De VOBC krijgt veel signalen van haar leden dat gemeenten voor jeugdhulp budgetplafonds hanteren. Hierdoor kunnen instellingen vaak geen of minder zorg bieden. Als gevolg hiervan kunnen professionals niet de hulp en ondersteuning bieden die nodig is. Uiteindelijk komen kinderen en gezinnen hierdoor in de knel.
De VOBC vindt dit een onacceptabele ontwikkeling en pleit ervoor dat de beschikbare middelen daar waar nodig aan zorg en ondersteuning worden besteed.

Lees 1754 keer Laatst aangepast op maandag, 14 november 2016 12:34