Congres Met het oog op behandeling 5

NOTEER 14 NOVEMBER IN UW AGENDA!

Voor de vijfde keer organiseren De Borg, VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB het congres ‘Met het oog op behandeling’. Het thema van deze editie is ‘agressie’.

Binnen de bij De Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten organisaties worden jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, waaronder agressie, begeleid en behandeld. Doel hiervan is niet alleen het verminderen van die gedragsproblemen, maar ook het gericht toewerken naar en het bieden van een perspectief op een veilige en verantwoorde wijze van participeren in de maatschappij. In de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen en onderzoeken gestart om die doelen te bereiken. Zo is er meer kennis gekomen over mogelijke achtergronden van agressie, waaronder stress, negatieve levensgebeurtenissen en trauma’s, hoe dat vervolgens in kaart te brengen en de begeleiding en/of behandeling daarop aan te sluiten. Daarnaast zijn er meerdere voorbeelden te geven van hoe verantwoorde participatie van mensen met een LVB en ernstige gedragsproblemen bevorderd kan worden. Maar ook de rol en het welzijn van begeleiders die veelal dagelijks met agressie van cliënten te maken hebben, zijn onderzocht.
Tijdens dit congres wordt u geïnformeerd over deze en andere relevante ontwikkelingen om cliënten met een LVB en agressie beter te begeleiden en behandelen.

Alle informatie vindt u HIER.

MET HET OOG OP BEHANDELING 5
Donderdag 14 november 2019
10.00 uur tot 17.00 uur
Postillion Hotel te Bunnik

Met Het Oog op Behandeling is een gezamenlijk initiatief van De Borg, VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.