Even voorstellen…nieuwe interim directeur

Aan afkortingen geen gebrek en dat is ook geen wonder als je, zoals ik, al bijna 25 jaar in de ‘wereld van Zorg en Welzijn’ actief bent…

Mijn naam is Hans Schirmbeck. Ik ben de opvolger van Dirk Verstegen, die onlangs afscheid heeft genomen van de VOBC om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. En wat die afkortingen betreft…ik ben de afgelopen jaren achtereenvolgens werkzaam geweest bij ZN, NVZ, VNG, VGN, KNMT, FCB, CAOP en nu dus de VOBC. Een toelichting op al deze afkortingen zal ik u besparen, maar de rode draad in mijn loopbaan is dat ik vooral actief ben geweest als belangenbehartiger en verenigingsmanager.

De kennis en ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan zal ik vanzelfsprekend ook inzetten voor mijn rol bij de VOBC. Naast het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging, staan vraagstukken als de positionering van de vereniging en de verhuizing van het verenigingsbureau hoog op de agenda. Een uitdagende klus waar ik inmiddels met veel enthousiasme aan begonnen ben.

Ik combineer mijn werkzaamheden voor de VOBC met een aantal andere taken, die ik onder de vlag van het CAOP uitvoer, zoals het (onafhankelijk) voorzitterschap van de Regiegroep “Aan het werk voor ouderen” en de onlangs opgerichte Arbeidsmarkttafel Jeugd. Daarnaast adviseer ik met enige regelmaat (besturen van) verenigingen en stichtingen over hun koers voor de komende jaren.

Ik hoop u binnenkort graag een keer persoonlijk te ontmoeten!