LKC LVB | Links | Contact

www.NJi.nl
Nederlands Jeugdinstituut.

www.vilans.nl
Hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Onafhankelijk. Praktijkgericht. En met resultaat.

www.movisie.nl
Het landelijke kennisinstituut met kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.

www.kenniscentrum-kjp.nl
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk.

www.de-borg.nl
De Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen. De afkorting SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

www.piresearch.nl
PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen en jeugdigen.

www.vanmontfoort.nl
Kennisonderneming ten behoeve van de publieke sector, met name voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie en justitie en zorg en welzijn.

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.