Links

www.de-borg.nl
De Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen. De afkorting SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

www.kenniscentrum-kjp.nl
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk.

www.kenniscentrumlvb.nl
De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt en deelt kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij doet dat samen met haar deelnemers en met externe deskundigen.

https://www.lecso.nl/
Lecso vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de  PO-Raad,  de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen; ontwikkelt, borgt en verspreidt samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning; versterkt de onderlinge verbondenheid tussen de gespecialiseerde scholen.

www.movisie.nl
Het landelijke kennisinstituut met kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.

https://www.ncj.nl/
We ondersteunen alle JGZ-organisaties. Zowel de professionals als de managers, beleidsmakers en stakeholders.

www.NJi.nl
Nederlands Jeugdinstituut.

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

www.vilans.nl
Hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Onafhankelijk. Praktijkgericht. En met resultaat.

https://vng.nl/
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.