Voorzitter bestuur VOBC Ingrid Widdershoven

Vanaf 1 januari 2020 mag ik de rol van voorzitter van het bestuur van de VOBC op me nemen. Vanuit mijn ervaring als bestuurder bij Koraal is dit een rol die me goed ligt. Tevens heb ik ervaring in het gemeentelijke veld, waardoor ik in staat ben de verbinding tussen beide werelden te maken.  Hierdoor kan ik de belangen voor onze leden, waarmee ook de belangen voor de jeugd, goed behartigen.

Ik zie voor de Orthopedagogische Behandelcentra een belangrijke opgave om in de huidige tijdgeest jeugdhulp te bieden die bijdraagt aan het perspectief voor de jeugdigen en hun gezinnen. Het liefst thuis en als het niet anders kan, door een tijdelijk verblijf in een OBC. Ik zie daarin een opgave om mee te bewegen met de vraag van jeugdigen en hun ouder(s) waarbij we gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. En uiteraard van de kennis en expertise van onze medewerkers die dagelijks werken met kinderen en jongeren die aangewezen zijn op jeugdhulp. We zullen hen goed moeten ondersteunen en faciliteren om dit uitdagende en complexe werk goed uit te kunnen blijven voeren. De relatie met de jeugdige en het gezin is daarbij cruciaal.

Samen met gemeenten en andere partners uit het veld zijn we verantwoordelijk voor goede hulp  aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en hun gezinnen, gericht op perspectief in de maatschappij. Daar gaan we ons in 2020 weer sterk voor maken!