Nieuwe online test geeft inzicht in agressief gedrag bij kwetsbare jongeren

Er is een nieuwe online test ontwikkeld om de gedragsproblemen en agressief gedrag bij kinderen en jongeren beter te begrijpen. Deze interactieve digitale test meet hoe kinderen of jongeren denken en doen, bijvoorbeeld als hen iets vervelends overkomt in sociaal contact met anderen. Uitgangspunt is dat gedachten en ideeën per persoon kunnen verschillen, maar dat deze toch allen kunnen leiden tot agressief gedrag. Door de test kunnen we per individu begrijpen hoe dit gedrag tot stand komt. De test staat bekend onder de naam: ‘Sociale informatieverwerkingstest’ (SIVT)

In de ogen van jongeren met gedragsproblemen ziet de sociale wereld er soms heel anders uit. Zij denken bijvoorbeeld vaker dat anderen gemene bedoelingen hebben op het moment dat er iets misloopt. Dit beïnvloedt hun gedrag naar leeftijdgenoten en volwassenen/ouders. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking geldt bovendien dat zij vaker denken dat iemand iets expres doet, ook als er sprake is van een toevallige gebeurtenis. Toch bestaan er nog veel individuele verschillen in hoe kinderen en jongeren met gedragsproblemen de sociale wereld zien. De SIVT wordt daarom gebruikt door zorginstellingen en scholen (voor speciaal onderwijs) waar wordt gewerkt met kwetsbare kinderen en jongeren, met en zonder een licht verstandelijke beperking. De praktijk heeft uitgewezen dat de test een goede ondersteuning biedt bij de individuele diagnostiek, waarop aansluitende behandeling en interventie kan worden ingezet.

Filmpjes
De test bevat een aantal filmpjes met realistische en sociaal relevante probleemsituaties. Deze zijn ontwikkeld voor twee leeftijdscategorieën, van 8 t/m 12 jaar en van 13 t/m 17 jaar. De test onderzoekt onder meer hoe jongeren situaties waarnemen, hoe ze problemen interpreteren en welke oplossingen ze bedenken en kiezen. Aan de hand van de reacties en de wijze waarop de jongere komt tot een oplossing, stelt de test vast wat de sterke en zwakke punten zijn.

Gezamenlijk initiatief
Aan de basis van de ontwikkeling van de nieuwe online test stond het wetenschappelijk onderzoek van dr. Maaike van Rest. Zij promoveerde maart 2018 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van Rest werkt inmiddels bij ’s Heeren Loo, dat veel jonge cliënten in zorg heeft met een (licht) verstandelijke beperking. De ontwikkeling van de SIVT is een gezamenlijk initiatief van een aantal zorginstellingen: Ambiq, de Hondsberg/Koraal, ’s Heeren Loo, Pluryn, de Vrije Universiteit Amsterdam en het landelijk Kenniscentrum LVB. Uitgeverij Hogrefe in Amsterdam heeft de test in deze digitale versie uitgegeven. Voor meer informatie zie https://www.hogrefe.nl/shop/sociale-informatieverwerkingstest.html.

Voor het nieuwsbericht klikt u hier.