LKC LVB | Links | Contact

De missie van de Orthopedagogische Behandelcentra is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder kind het recht heeft om zich in een gezonde omgeving te ontwikkelen tot een volwaardige burger van onze samenleving. 

Op grond hiervan zien de Orthopedagogische Behandelcentra het als hun missie: 

  • Om gespecialiseerde vormen van onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden aan jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met (ernstige) gedragsproblematiek.
  • Om hun persoonsgebonden problematiek weg te nemen of te beheersen, hun ontwikkelingsmogelijkheden beter te benutten en om hun opvoeding te ondersteunen.
  • Met als doel dat zij, al dan niet met hulp, een acceptabele positie in de samenleving kunnen verwerven.
  • De hulpverlening vindt zo veel als mogelijk plaats in samenwerking met ouders en in de gezinssituatie.