Over ons

Wat doet de VOBC?

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s). Lees verder...
Over ons

Wat is LVB-behandelzorg?

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden, ook wel ‘sociaal aanpassingsvermogen’ genoemd. Lees verder...

Website en documentaire door en voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp

Lees verder...

Jeugdhulppartijen slaan handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp

Lees verder...

BGZJ vraagt aandacht Tweede Kamer voor acute knelpunten jeugdbeleid

Lees verder...

Doen wat nodig is! Visie op de toekomst van de Orthopedagogische Behandelcentra

Lees verder...

BGZJ pleit in brief aan informateur voor “knopen doorhakken en echte keuzes maken”

Lees verder...

Jeugdbranches stappen uit overleg met Rijk en gemeenten

Lees verder...

De VOBC juicht de invoering van het begrip leerrecht toe.

Lees verder...

BGZJ: meer geld voor gemeenten, betrek ons bij afspraken

Lees verder...

Maatwerk in meedoen

Lees verder...

Ga de dialoog met elkaar aan

Lees verder...

Voorzitter bestuur VOBC Ingrid Widdershoven stelt zich voor

Vanaf 1 januari 2020 mag ik de rol van voorzitter van het bestuur van de VOBC op me nemen. Vanuit mijn ervaring als bestuurder bij Koraal is dit een rol die me goed ligt. Lees verder...
Van de Deelnemers

Het nieuwe zorgproduct van Ambiq ‘Deeltijd Onderwijszorgarrangementen’

Met de ‘deeltijd onderwijszorgarrangementen’ krijgt Ambiq leerlingen met een LVB terug in de schoolbanken. Lees verder...
Projecten

Nieuwe online test gedragsproblemen

Er is een nieuwe online test ontwikkeld om de gedragsproblemen en agressief gedrag bij kinderen en jongeren beter te begrijpen. Lees verder...
Van de Deelnemers

Bedrijfsopvangteam Koraal ondersteunt collega’s na ingrijpende gebeurtenis

Iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, maakt wel eens iets ingrijpends mee, zoals agressie van een cliënt. Lees verder...