Zorgen voor jeugd.

Met een LVB en een intensieve zorgvraag

Naar schatting zijn er in Nederland 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Met de juiste ondersteuning redden zij zich vaak prima.  Maar een LVB wordt vaak laat herkend waardoor veel kinderen en jongeren niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Jongeren met een LVB hebben dikwijls moeite met het begrijpen van informatie. Dit leidt tot overvraging, stress en faalervaringen, en ook tot onbegrip en misinterpretatie bij mensen om hen heen.

Een deel van deze jongeren krijgt te maken met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen, soms gepaard met psychiatrische problematiek. Dit kan ervoor zorgen dat zij ernstig in de problemen komen, zeker wanneer er geen steunende thuissituatie is.

Voor deze kinderen en jongeren zijn er de Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s). De specialistische zorg die de OBC’s bieden, richt zich op de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren met een LVB die zonder hulp niet goed kunnen functioneren in de maatschappij. Het doel is hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te bevorderen.