Over ons

Wat doet de VOBC?

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s). Lees verder...
Over ons

Wat is LVB-behandelzorg?

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden, ook wel ‘sociaal aanpassingsvermogen’ genoemd. Lees verder...

Jeugdbranches over voorstel VNG: goede intenties, maar te vrijblijvend

Lees verder...

Laatste update: advies aan zorgverleners in verband met het coronavirus

Lees verder...

Gezamenlijke oproep van BOZ en BGZJ aan financiers en accountants om administratieve lasten ten gevolge van coronamaatregelen te voorkomen

Lees verder...

Jeugdbranches: blij met financiële zekerheid, maar bezorgd over administratieve lasten

Lees verder...

Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!

Lees verder...

Voordejeugd.nl – platform voor versnelling in de jeugdsector

Lees verder...

Branches reageren positief op plan om jeugdhulpstelsel te wijzigen

Lees verder...

Anderhalf miljoen voor onderzoek psychische problematiek jeugdigen met een LVB!

Lees verder...

VGN en VOBC reageren op Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Lees verder...

Projectplan LKC LVB 2019-2021

Lees verder...

Nieuwe voorzitter Bestuur VOBC stelt zich voor

Vanaf 1 januari 2020 mag ik de rol van voorzitter van het bestuur van de VOBC op me nemen. Vanuit mijn ervaring als bestuurder bij Koraal is dit een rol die me goed ligt. Lees verder...

Even voorstellen...

Aan afkortingen geen gebrek en dat is ook geen wonder als je, zoals ik, al bijna 25 jaar in de ‘wereld van Zorg en Welzijn’ actief bent. Lees verder...
Van de Deelnemers

Het nieuwe zorgproduct van Ambiq ‘Deeltijd Onderwijszorgarrangementen’

Met de ‘deeltijd onderwijszorgarrangementen’ krijgt Ambiq leerlingen met een LVB terug in de schoolbanken. Lees verder...
Projecten

Nieuwe online test gedragsproblemen

Er is een nieuwe online test ontwikkeld om de gedragsproblemen en agressief gedrag bij kinderen en jongeren beter te begrijpen. Lees verder...
Van de Deelnemers

Bedrijfsopvangteam Koraal ondersteunt collega’s na ingrijpende gebeurtenis

Iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, maakt wel eens iets ingrijpends mee, zoals agressie van een cliënt. Lees verder...