Publicaties en video's.

Brochure Zorgen voor jeugd met een LVB en een intensieve zorgvraag.

OBC in perspectief is een kwaliteitskader waarin de aangesloten OBC’s hun kwaliteitseisen vastgelegd. Vanaf 2018 organiseert de VOBC een tweejaarlijkse visitatiecyclus waarmee de OBC’s bij elkaar op systematische wijze beoordelen in hoeverre ze aan deze kwaliteitseisen voldoen, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Bij een positieve beoordeling wordt door het bestuur van de VOBC aan het betreffende OBC een keurmerk toegekend.

Michel vertelt over de lange weg die hij heeft afgelegd. In het Orthopedagogisch Behandelcentrum leerde hij omgaan met agressie en ontdekte hij zijn liefde voor dieren. Inmiddels woont hij op zichzelf. Zijn moeder is trots op hem en vertelt haar ervaring. 

Groepsopvoeder/persoonlijk begeleider Sanne Strucks werkt op de groep en geeft voorbeelden van wat zij meemaakt.

Gedragswetenschapper Eline Neisingh vertelt in dit filmpje over de kinderen en jongeren die op een Orthopedagogisch behandelcentrum komen, welke aanpak werkt en hoe ze samen met ouders en anderen in hun omgeving zorgen dat deze jongeren mee kunnen doen in de maatschappij.

Jobcoach Geoffrey van Berkel geeft jongeren de mogelijkheid om mee te draaien in de maatschappij: hij begeleidt hen bij het zoeken en behouden van een baan. Als jobcoach slaat hij een brug tussen werkgevers én jongeren die wat hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt.

Leslie woont momenteel in een Orthopedagogisch Behandelcentrum.
Hij vertelt over de ervaring die hij heeft bij het OBC en over de steun die hij heeft aan zijn hond.

Voor overige publicaties over jongeren met een LVB, richtlijnen en handreikingen verwijzen we naar de website van het Landelijk Kenniscentrum LVB.