Aangesloten Behandelcentra.

Alliade

Alliade biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking én hun ouders hulp en ondersteuning. Of je nu praktische ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebt, op jezelf wilt (leren) wonen of hulp nodig hebt bij het opvoeden: wij gaan samen met jou aan de slag. We helpen je in iedere levensfase, dwars door de beperking heen. Samen doen we gewoon wat wél kan.

Amarant

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel, gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheden. Welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Ambiq

Wij zijn Ambiq en we helpen kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek.
Dit doen we met specialistische hulp en behandeling. Samen met jou kijken we hoe we kunnen helpen.

Auriga

Auriga biedt specialistische zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen met een complexe zorgvraag. Samen met de jeugdige, zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger en ketenpartners werken wij naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk leven. Wij bieden behandeling met verblijf, ambulante en deeltijdbehandeling. Daarnaast bieden wij diagnostiek en therapie binnen onze polikliniek in Dordrecht.

Ambiq

Wij zijn Ambiq en we helpen kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek.
Dit doen we met specialistische hulp en behandeling. Samen met jou kijken we hoe we kunnen helpen.

Auriga

Auriga biedt specialistische zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen met een complexe zorgvraag. Samen met de jeugdige, zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger en ketenpartners werken wij naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk leven. Wij bieden behandeling met verblijf, ambulante en deeltijdbehandeling. Daarnaast bieden wij diagnostiek en therapie binnen onze polikliniek in Dordrecht.

De Beele

Ieder mens heeft recht op een goed leven. Ook wanneer je je dromen niet op eigen kracht kan waarmaken. De Beele is gespecialiseerd in het werken aan wensen van jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen. Als jongere krijg je er ondersteuning van begeleiders, gedragswetenschappers en therapeuten.

De La Salle

De La Salle is een modern orthopedagogisch behandelcentrum. Wij werken landelijk en (boven)regionaal. Wij zijn er voor jongeren van 6 tot 23 jaar met doorgaans een licht verstandelijke beperking (een IQ tussen 50 en 85) gecombineerd met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. We bieden behandeling, onderwijs en arbeidstoeleiding.

Gastenhof

Gastenhof biedt in heel Limburg behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met een complexe gedragsproblematiek of psychiatrisch probleem. Samen met gemeenten, verwijzers en scholen biedt Gastenhof kinderen, jongeren en gezinnen een compleet en samenhangend pakket zorg en ondersteuning.

Groot Emaus

Groot Emaus helpt al ruim 120 jaar jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Wij gaan altijd uit van wat een jongere kan en nodig heeft en betrekken hierbij de belangrijke personen in hun leven. De jongeren wonen op een behandelgroep, volgen therapie passend bij hun hulpvraag, gaan naar school, stage of werk en leren hun vrije tijd in te richten. Zij verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als nodig bij ons.

Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk dat jij een goed leven hebt. Daarom bieden we jou de best mogelijke zorg en begeleiding. Je kunt je bij ons ontwikkelen, want wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein dat stapje ook is.

Jan Pieter Heije

Loop je als jongere vast in je ontwikkeling, dan helpt Jan Pieter Heije in Oosterbeek je verder. Deze locatie van Pluryn is er voor jongeren met een licht verstandelijke beperking óf normale begaafdheid. Voor jongeren met complexe problemen tussen de 6 en 23 jaar. De begeleiders, gedragswetenschappers en therapeuten zijn er om jou te ondersteunen.

Goodwillcentra

Het Leger des Heils zet zich in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. We bieden integrale hulp, d.w.z. op alle levensgebieden ondersteuning op maat. 

Binnen het jeugddomein richten wij ons op gezinnen/jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en meervoudige, complexe problematiek.  Wij werken zingevingsgericht, laagdrempelig, vasthoudend, samenhangend en systeemgericht. Met zowel groeps- als individuele behandeling en begeleiding, afgestemd op de zorgvraag van de jeugdige dan wel het gezin. Dit doen wij ambulant, via dagbehandeling en binnen verblijfsafdelingen.

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Triade Vitree

Triade Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen en zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. Omdat elk mens en iedere zorgvraag uniek is, is ons antwoord altijd op maat. Daarbij gaan we uit van ieders eigen kracht en zien we vooral kansen en mogelijkheden. Hun groei, hoe klein of groot ook, inspireert ons elke dag.

Aangesloten Behandelcentra.

Alliade

Alliade biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking én hun ouders hulp en ondersteuning. Of je nu praktische ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebt, op jezelf wilt (leren) wonen of hulp nodig hebt bij het opvoeden: wij gaan samen met jou aan de slag. We helpen je in iedere levensfase, dwars door de beperking heen. Samen doen we gewoon wat wél kan.

Amarant

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel, gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheden. Welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Ambiq

Wij zijn Ambiq en we helpen kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek.
Dit doen we met specialistische hulp en behandeling. Samen met jou kijken we hoe we kunnen helpen.

Auriga

Auriga biedt specialistische zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen met een complexe zorgvraag. Samen met de jeugdige, zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger en ketenpartners werken wij naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk leven. Wij bieden behandeling met verblijf, ambulante en deeltijdbehandeling. Daarnaast bieden wij diagnostiek en therapie binnen onze polikliniek in Dordrecht.

De Beele

Ieder mens heeft recht op een goed leven. Ook wanneer je je dromen niet op eigen kracht kan waarmaken. De Beele is gespecialiseerd in het werken aan wensen van jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen. Als jongere krijg je er ondersteuning van begeleiders, gedragswetenschappers en therapeuten.

De La Salle

De La Salle is een modern orthopedagogisch behandelcentrum. Wij werken landelijk en (boven)regionaal. Wij zijn er voor jongeren van 6 tot 23 jaar met doorgaans een licht verstandelijke beperking (een IQ tussen 50 en 85) gecombineerd met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. We bieden behandeling, onderwijs en arbeidstoeleiding.

Gastenhof

Gastenhof biedt in heel Limburg behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met een complexe gedragsproblematiek of psychiatrisch probleem. Samen met gemeenten, verwijzers en scholen biedt Gastenhof kinderen, jongeren en gezinnen een compleet en samenhangend pakket zorg en ondersteuning.

Groot Emaus

Groot Emaus helpt al ruim 120 jaar jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Wij gaan altijd uit van wat een jongere kan en nodig heeft en betrekken hierbij de belangrijke personen in hun leven. De jongeren wonen op een behandelgroep, volgen therapie passend bij hun hulpvraag, gaan naar school, stage of werk en leren hun vrije tijd in te richten. Zij verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als nodig bij ons.

Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk dat jij een goed leven hebt. Daarom bieden we jou de best mogelijke zorg en begeleiding. Je kunt je bij ons ontwikkelen, want wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein dat stapje ook is.

Jan Pieter Heije

Loop je als jongere vast in je ontwikkeling, dan helpt Jan Pieter Heije in Oosterbeek je verder. Deze locatie van Pluryn is er voor jongeren met een licht verstandelijke beperking óf normale begaafdheid. Voor jongeren met complexe problemen tussen de 6 en 23 jaar. De begeleiders, gedragswetenschappers en therapeuten zijn er om jou te ondersteunen.

Goodwillcentra

Het Leger des Heils zet zich in voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. We bieden integrale hulp, d.w.z. op alle levensgebieden ondersteuning op maat. 

Binnen het jeugddomein richten wij ons op gezinnen/jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en meervoudige, complexe problematiek.  Wij werken zingevingsgericht, laagdrempelig, vasthoudend, samenhangend en systeemgericht. Met zowel groeps- als individuele behandeling en begeleiding, afgestemd op de zorgvraag van de jeugdige dan wel het gezin. Dit doen wij ambulant, via dagbehandeling en binnen verblijfsafdelingen.

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Triade Vitree

Triade Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen en zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. Omdat elk mens en iedere zorgvraag uniek is, is ons antwoord altijd op maat. Daarbij gaan we uit van ieders eigen kracht en zien we vooral kansen en mogelijkheden. Hun groei, hoe klein of groot ook, inspireert ons elke dag.