Over de Organisatie.

Ingrid

Widdershoven

Voorzitter Bestuur

Vanaf 1 januari 2020 mocht ik de rol van voorzitter van het bestuur van de VOBC op me nemen. Vanuit mijn ervaring als bestuurder bij Koraal is dit een rol die me goed ligt. Tevens heb ik ervaring in het gemeentelijke veld, waardoor ik in staat ben de verbinding tussen beide werelden te maken. Hierdoor kan ik de belangen voor onze leden, waarmee ook de belangen voor de jeugd, goed behartigen.

Ik zie voor de Orthopedagogische Behandelcentra een belangrijke opgave om in de huidige tijdgeest jeugdhulp te bieden die bijdraagt aan het perspectief voor de jeugdigen en hun gezinnen. Het liefst thuis en als het niet anders kan, door een tijdelijk verblijf in een OBC. Ik zie daarin een opgave om mee te bewegen met de vraag van jeugdigen en hun ouder(s) waarbij we gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. En uiteraard van de kennis en expertise van onze medewerkers die dagelijks werken met kinderen en jongeren die aangewezen zijn op jeugdhulp. We zullen hen goed moeten ondersteunen en faciliteren om dit uitdagende en complexe werk goed uit te kunnen blijven voeren. De relatie met de jeugdige en het gezin is daarbij cruciaal.

Samen met gemeenten en andere partners uit het veld zijn we verantwoordelijk voor goede hulp  aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en hun gezinnen, gericht op perspectief in de maatschappij. Daar blijven we ons sterk voor maken!

Heeft uw organisatie interesse om deel te nemen?
Of wilt u meer informatie?

Edith

Smulders

Strategisch adviseur

Als strategisch adviseur zet ik mij gedurende twee dagen per week met veel plezier in voor de VOBC. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in de jeugdzorg, bij wijkteams, gemeenten, landelijke kenniscentra, het bedrijfsleven en in programma’s van de landelijke overheid.

Ik lever graag een bijdrage aan de opgaves waar de OBC’s voor staan en ben enthousiast over het goede werk dat zij doen voor een zeer kwetsbare groep jongeren in onze samenleving.

Mijn drijfveer is om gezamenlijk te werken aan optimale kwaliteit van zorg voor deze jongeren, het onderling leren te faciliteren en om met een Werkagenda goed voorbereid te zijn op de toekomst!

Heeft u vragen of wilt u ideeën delen?

Bestuur VOBC

Ingrid

Widdershoven

Raad van Bestuur 

Koraal

Elze

Vonk

Raad van Bestuur 

Alliade

Ageeth

Ouwehand

Raad van Bestuur 

‘s Heeren Loo

Mischa Vreijsen

Jantine Baaijens

Office manager

Tel. 030 7400400