Behandelcentra

Amarant

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel, gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheden. Welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Ambiq

Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.

's Heeren Loo

Locatie Ermelo

Anderen helpen om hun eigen keuzes te maken en hun dromen te realiseren. Dat doen we met hart en ziel voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking. Samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking. Dat is mooi werk!

's Heeren Loo

Locatie Soest

Anderen helpen om hun eigen keuzes te maken en hun dromen te realiseren. Dat doen we met hart en ziel voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking. Samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking. Dat is mooi werk!

Ipse de Bruggen

Bij Ipse de Bruggen vinden we iedereen bijzonder, ook jou. Als mens met een verstandelijke of meervoudige handicap heb je recht op een zo gewoon mogelijk leven. Een eigen leven. Net als iedereen.

Koraal

Jij bepaalt zelf hoe jij je leven wilt inrichten. Koraal ondersteunt jou daarbij met goede zorg, passend onderwijs of begeleiding naar werk.

Levvel5

Levvel5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, werkzaam in Noord-Holland. Onze organisatie is ontstaan door een overname van Lijn5 in Noord-Holland. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en vaak ernstige (gedrags)problemen. Onze hulpverlening bundelt de verschillende specialismen voor deze bijzondere doelgroep, zodat wij - samen met ouders, hun omgeving en andere professionals - de best passende zorg kunnen bieden.

Middelveld

Wij bieden jongeren een veilig thuis, waar ze de tijd en ruimte krijgen om te ontdekken wat voor hen belangrijk is en wat zij nodig hebben om te worden wie ze willen zijn.

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Pluryn

Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk. Maar je kunt ook terecht op onze locaties.

Reik

Het expertisecentrum in Friesland en Groningen voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Reik biedt ondersteuning bij wonen en werken, hulp bij opgroeien en opvoeden, training en behandeling.

Schakenbosch

In een veilige omgeving werken jongeren op Schakenbosch aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden. Met als doel: weer in de maatschappij wonen en leven.

Triade Vitree

Triade Vitree is de naam van de fusieorganisatie. Sinds 1 januari 2018. Vanuit één organisatie biedt men ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis (Triade) en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen (Vitree).